Wienerberger Brick Award 2021

Wienerberger Brick Award 2021. Najlepsze budynki z cegły w Polsce!

Znamy wyniki piątej edycji konkursu Wienerberger Brick Award 2021. Główną nagrodę Grand Prix zdobyło osiedle Nowy Strzeszyn w Poznaniu projektu architektów z pracowni INSOMIA.

Przed chwilą zakończyła się gala finałowa polskiej edycji konkursu Wienerberger Brick Award 2021. Nagrodę główną – Grand Prix oraz Nagrodę w kategorii Feeling at home zdobyło poznańskie osiedle Nowy Strzeszyn, którego projekt przygotowała pracownia INSOMIA z Poznania. W pozostałych kategoriach przyznano cztery Nagrody, w tym dwie równorzędne oraz trzy Wyróżnienia. W konkursie mogły brać udział wszystkie nowe budynki, które zbudowano z wykorzystaniem materiałów ceramicznych.

Konkurs organizowany jest w systemie biennale od 2004 roku. Po raz pierwszy polska edycja odbyła się w 2013 roku. Brick Award stanowi przegląd najciekawszych, najbardziej inspirujących realizacji, które wykorzystują materiały ceramiczne. Nagrody, które dzisiaj przyznano stanowią oficjalne polskie nominacje do międzynarodowej edycji konkursu, której rozstrzygnięcie zaplanowano na I połowę 2022 roku.

Wyboru najlepszych realizacji dokonał Sąd konkursowy. W tym roku do grona Jury zaproszenie przyjęli: Marlena Happach (architektka i urbanistka), Krzysztof Ingarden (architekt), Przemo Łukasik (architekt), Zbigniew Maćków (architekt), Grzegorz Piątek (krytyk architektury), funkcję Sekretarza Konkursu pełnił architekt Rafał Mroczkowski.

Galę finałową możecie zobaczyć tutaj:

Architekci, który przesłali zgłoszenia do konkursu, klasyfikowali swoje projekty wybierając jedną spośród pięciu kategorii: Feeling at home (domy jednorodzinne, także w zabudowie szeregowej, małe założenia architektury mieszkalnej zapewniających komfortowe, zdrowe i zrównoważone warunki dla mieszkańców), Living together (budynki wielorodzinne, innowacyjne rozwiązania mieszkaniowe odpowiadające na trendy i wyzwania urbanizacji, takie jak niedostatek przestrzeni na inwestycje mieszkaniowe, wyzwania socjalne, np. starzejące się społeczeństwa, nowoczesne koncepcje mieszkaniowe), Working together (budynki komercyjne, biurowe lub przemysłowe, kategoria wyróżnia projekty, które kładą szczególny nacisk na potrzeby współczesnego człowieka – komfort, estetykę i funkcjonalność), Sharing public spaces (to pole do popisu dla projektantów, którzy przełamują stereotyp budynków o przeznaczeniu edukacyjnym, kulturalnym, ochrony zdrowia, czy projektów infrastrukturalnych), Building outside the box (kategoria dla najbardziej innowacyjnych koncepcji i sposobów zastosowania materiałów ceramicznych, specjalnych rozwiązań z wykorzystaniem cegieł i dachówek wykonywanych na specjalne zamówienie lub innowacyjnej ornamentyki). Wyjątkowo w tym roku nie przyznano nagrody w tej ostatniej kategorii.

ZWYCIĘZCY I WYRÓŻNIENI:

Nagroda główna – Grand Prix oraz Nagroda w kategorii Feeling at home

Nazwa projektu: Nowy Strzeszyn, Poznań
Pracownia: INSOMIA
Skład zespołu autorskiego: Szymon Januszewski, Mikołaj Schwartz, Marta Łykowska, Anna Wajda-Szczęsna, Anna Jabczyńska

Uzasadnienie:
„Grand Prix przyznano za wielowątkowy projekt łączący oryginalny pomysł na dom ze starannym podejściem do kompozycji osiedla i projektowania przestrzeni wspólnych. Architektom udało się pogodzić sprzeczne oczekiwania: potrzebę prywatności z potrzebą wspólnoty, marzenia o własnym domu i ogródku z ekonomicznością niewielkich metraży, powtarzalność z różnorodnością, nacisk na efektywne wykorzystanie gruntu z koniecznością zachowania jak największej powierzchni pod zieleń. Ceramika jest integralną częścią projektu – zastosowana na elewacjach różnicuje poszczególne segmenty i buduje nastrój całości. Koncepcja Nowego Strzeszyna jest szczególnie inspirująca w czasach boomu budowlanego, kiedy zabudowa mieszkaniowa (jedno- i wielorodzinna) jest głównym tematem polskiej architektury.”


Feeling at home – Wyróżnienie

Nazwa projektu: Dom dwulokalowy w Radości
Autorzy projektu: Anna Pydo, Krzysztof Pydo

Uzasadnienie:
„Jednorodna, czarna bryła budynku jedynie z układem prostych otworów okiennych koresponduje w intrygujący sposób z naturalnym charakterem otoczenia jako wyrazisty element krajobrazu. Podkreślenie charakteru materiału oraz jednoznaczne jego zdefiniowanie poprzez zastosowanie metody układania płytek ceramicznych w układzie pionowym.”


Living together – Nagroda równorzędna

Nazwa projektu: Riverview, Gdańsk
Pracownia: APA Wojciechowski Architekci
Skład zespołu autorskiego: Szymon Wojciechowski

Living together – Nagroda równorzędna

Nazwa projektu: Dom dla bezdomnych, Jankowice
Pracownia: xystudio
Skład zespołu autorskiego: Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska

Uzasadnienie dla obu Nagród:
„Sacrum czy Profanum? Kiedy architektura komercyjna, deweloperska, mierzy się z architekturą niekomercyjną, społeczną, spodziewać się można tylko konfliktu. W ocenie Sądu Konkursowego realizacje: Riverview oraz Dom dla Bezdomnych, zasługują na równorzędną I nagrodę. Wydawać by się mogło, że funkcje, skala i budżety nie mają wspólnego mianownika, to jednak kluczowym staje się tu słowo: „człowiek”. Tworzenie wspólnoty za pomocą architektury, zawsze było wartością ponad budżetami i skalami. Wielka architektura, to nie architektura wielkich skal, budżetów, czy wielkich nazwisk architektów. Wielka architektura zawsze była architekturą wielkich idei. “Mieszkać wspólnie” “living together” nie dzieli użytkowników na zamożnych i niezamożnych, na lepszych czy gorszych. Wielkie, deweloperskie zespoły mieszkaniowe potrzebują dobrych przestrzeni, detalu i formy dla swoich użytkowników. Podobnie z tymi mniejszymi, które często z innych powodów muszą sklejać, rozbite ludzkie życia i dawać nadzieję na współistnienie. W obu przypadkach architektura przychodzi z pomocą. W obu przypadka architekci rozwiązują potrzeby wspólnego przebywania, tworząc odpowiednie przestrzenie wspólne, jednostki mieszkalne oraz zagospodarowanie terenów zewnętrznych. W obu przypadkach architektura równo traktuje jej użytkowników, nie odmieniając ich, na bogatszych czy uboższych. W obu przypadkach człowiek jest bazą, a przestrzeń tłem dla życia we wspólnocie.”


Working together – Nagroda

Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-mieszkalnego, Będzin
Pracownia: MMOA ARCHITEKCI
Skład zespołu autorskiego: Maciej Dyląg, Marta Hausman-Dyląg, Katarzyna Wichary

Uzasadnienie:
„Nagrodę przyznano za umiejętne kompozycję bryły budynku, składającej się̨ z kilku prostopadłościanów w wyniku której nawiązano dialog z sąsiednią zabudową wzdłuż̇ ulicy o uskokowej elewacji. Rozczłonkowana bryła zachowuje stylistyczną klarowność i tworzy właściwą skalę budynku, pasującą do otoczenia. Szlachetna prostota tej architektury, cecha jakże dziś potrzebna, skłania do szerszej refleksji nad konsekwencjami wszechobecnego konsumpcjonizmu i nadmiarowości. Architektom udało się tego uniknąć, obiekt jest lekki, nieprzegadany, swobodnie skomponowany, współgrający z sąsiedztwem i nowoczesny zarazem w swoim przekazie.”


Working together – Wyróżnienie

Nazwa projektu: Budynek biurowy, Kraków
Autorzy projektu: CAVU Architekci, indygoDESIGN
Skład zespołu autorskiego: Jarosław Wilk, Krzysztof Kozielewicz, Joanna Słomiany- Szpinda, Anna Baczyńska- Koczwara

Uzasadnienie:
„Wyróżnienie przyznano za umiejętne rozwiązanie budynku biurowego na trudnej wąskiej działce. Obiekt kontynuuje charakter sąsiedniej zabudowy poprzez zastosowanie cegły jako materiału elewacyjnego, proponuje jednak zdecydowanie odmienną, współczesną artykulację elewacji ze zróżnicowanymi rytmami okien i gustownie dobranym detalem opasek wokół nich. Projekt jest przykładem umiejętnego dogęszczenia tkanki miejskiej architekturą plombową, która tworzy ciągłość w sposób przemyślany i dyskretny.”


Sharing public spaces – Nagroda

Nazwa projektu: Monopolis, Łódź
Pracownia: Grupa 5 Architekci
Skład zespołu autorskiego: Roman Dziedziejko, Michał Leszczyński, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent, Rafał Grzelewski

Uzasadnienie:
„Niebudowanie staje się ważniejsze niż budowanie. Monopolis materializuje kolejny przykład mądrej strategii dogęszczania miasta, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych standardów przestrzennych i wzmacnianiu jego witalności. Istotne w dzisiejszej debacie zagadnienia ponownego użycia budynku i gospodarki cyrkularnej na poziomie miasta spotykają się z poszanowaniem charakteru zastanej substancji. Nie ulegają bieżącym trendom i modom, zachowują wszystko to, co zachować trzeba, a interweniując tam, gdzie kompozycja czy spójność funkcjonalna interwencji wymaga. Całość nie epatuje niepotrzebnie blichtrem, zostawiając nas sam na sam z emocjami, które wpisane są w historię ceglanego muru. Doceniliśmy także podejście do komercyjnej funkcji, która w miejsce introwertycznych struktur, proponuje zewnętrzny pasaż, pełen ludzkich aktywności pomiędzy budynkami. Choć zapewne założenia projektu powstawały na długo przed pandemią docenić należy antycypację zjawisk i budowanie nowych przestrzeni w jakich przyjdzie nam funkcjonować już niebawem.”


Sharing public spaces – Wyróżnienie

Nazwa projektu: Centrum aktywności społecznej na zamku biskupów chełmińskich, Lubawa
Pracownia: Autorska Pracownia Architektury CAD
Skład zespołu autorskiego: Krzysztof Popiński, Martyna Sawicka, Anna Jackiewicz

Uzasadnienie:
„Wydawałoby się niepozorna interwencja na poziomie lokalnym powoduje zasadniczą zmianę na poziomie funkcjonowania lokalnej społeczności. Kontrast pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością podkreśla prostota funkcji i umiar w środkach wyrazu. Cieszy, kiedy lokalność buduje pozytywne skojarzenia, a architektura cementuje i integruje społeczność.”

Zwycięzca Grand Prix i Nagrody w kategorii Feeling at home otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł, zwycięzcy w pozostałych kategoriach – po 10 000 zł.

Magazyn whiteMAD jest głównym patronem medialnym Wienerberger Brick Award 2021.

Czytaj też: Cegła | Muzeum | Dom jednorodzinny | Architektura w Polsce | whiteMAD na Instagramie

źródło: www.wienererger.pl