Windy zewnętrzne w Warszawie

Windy zewnętrzne w miejskich budynkach mieszkalnych. Tak Warszawa pomaga niepełnosprawnym!

Windy zewnętrzne zostały zamontowane w kilku budynkach należących do m.st. Warszawy w ramach „Programu budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do m.st. Warszawy”. To kolejny etap wdrażania udogodnień dla mieszkańców budynków komunalnych. 

W ramach programu zewnętrzne windy pojawiły się już przy kilku nieruchomościach. Ostatnią z nich jest blok mieszkalny przy ulicy Kowieńskiej 23. Jak zaznaczają warszawscy urzędnicy, windy nie tylko będą udogodnieniem dla osób borykających się z niepełnosprawnościami, ale także ułatwią życie seniorom, czy matkom z dziećmi. W 2022 roku ma powstać 14 takich wind.

“Warszawa coraz bardziej dostępna. Kontynuujemy budowę wind w budynkach wielokondygnacyjnych należących do miasta. Łatwiejszy dostęp do lokali otrzymali właśnie mieszkańcy dziewięciu domów na Pradze-Północ, Pradze-Południe i w Śródmieściu. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ” – czytamy w komunikacie m.st. Warszawy

Rozwiązanie problemu dostępności budynków i lokali mieszkalnych dla osób o ograniczonej mobilności w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami ruchowymi to konieczność, dlatego m.st. Warszawa przystąpiło do programu budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta. Na ten cel w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy w latach 2019-2021 zostały zarezerwowane środki w wysokości 30 mln złotych.


Pierwsza winda przy ul. Ząbkowskiej na Pradze-Północ już działa. W trakcie realizacji jest kolejnych 25 na Pradze-Północ, Pradze-Południe i w Śródmieście, które do końca 2021 roku zostały oddane do użytku.

“Chcemy by zarówno seniorzy, jak i osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogły aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, jednak często to właśnie wyjście z domu stanowi dla nich największą barierę, są  „więźniami czwartego pietra”, dlatego realizujemy program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych – mówiła w 2021 roku wieceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra.

W ramach programu Warszawa nie tylko instaluje windy, ale również refunduje budowę wind w nieruchomościach należących do miasta lub partycypuje w kosztach budynku należących do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały. Podczas realizacji inwestycji będzie pokrywać koszty proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Dla podmiotów prywatnych istnieje możliwość wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych tj.: program wyrównywania różnic, jak również program Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – BGK Fundusz Dostępności.

Montaż wind zewnętrznych to pierwszy etap modernizacji miejskich budynków mieszkalnych. W 2023 roku planowany jest remont klatek schodowych. Kolejnym etapem będzie termomodernizacja budynków.