Wkrótce ruszy budowa basenu w Piasecznie. Będzie niemal cały z drewna!

Projekt nowego basenu w Piasecznie przygotowali architekci z pracowni P2PA. To właśnie ta pracownia wygrała konkurs zorganizowany przez Piaseczno w 2020 roku. Jest to pierwszy obiekt użyteczności publicznej w Polsce z zastosowaniem konstrukcji drewnianej w tak dużej skali. Obecnie urzędnicy kończą przygotowywać dokumentację przetargową co znaczy, że projekt ma zielone światło na realizację.

Projekt basenu w Piasecznie jest rozwinięciem koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym w 2020 roku organizowanym przez Gminę Piaseczno przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich. Podstawowym założeniem projektu było stworzenie budynku o formie pawilonu parkowego, który w swojej istocie odbiegał będzie od komercyjnego wizerunku charakterystycznego dla tego typu obiektów. Ma to na celu wykreowanie miejsca emanującego spokojem, które przyczyni się do budowania właściwych realizacji pomiędzy jego użytkownikami.

Bryła budynku została zaprojektowana jako wycofana względem sąsiadujących ulic co umożliwia stworzenie krajobrazowego buforu podkreślającego charakter pawilonu. Kompozycja została oparta o przesunięcie głównych kubatur (hali basenu sportowego oraz rekreacyjnego) kształtując dwa patia wydzielone trejażami, które stanowić będą formę przejścia między przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną budynku. W stworzonych w tej sposób enklawach zaprojektowana została zieleń wpływająca nie tylko na gradację stref otaczających budynek, ale kształtująca również atmosferę w jego wnętrzach.

Wszelkie rozwiązania projektowe kształtowane były z naciskiem na minimalizację wpływu obiektu na środowisko naturalne. Pod tym kątem na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja budynku, która zaprojektowana została z elementów z drewna klejonego oraz innowacyjnej technologii CLT – drewna klejonego krzyżowo. Dążąc do homogeniczności rozwiązań naturalne drewno zastosowano również w systemie wykończeń akustycznych oraz na elewacji budynku. Spójność materiałowa wprowadza harmonię we wnętrzach oraz kształtuje ich unikatowy, naturalny charakter spójny z krajobrazem projektowanego założenia.


W otoczeniu obiektu zaprojektowano przestrzeń o parkowym charakterze. Na całości inwestycji zlokalizowanych zostało 193 nowych nasadzeń drzew, nasadzenia w formie zieleni niskiej, średniowysokiej oraz łąk kwietnych. Zróżnicowanie rodzajów projektowanych roślin uwzględnia strefowanie przestrzeni, tworząc enklawy do wypoczynku czy też wydarzeń plenerowych. Woda opadowa z dachu zostanie wykorzystana na terenie inwestycji za pomocą rozwiązania typu „suchy strumień”, który będzie wypełniał się wodą podczas opadów.

W budynku zastosowano rozwiązania instalacyjne dążące do wysokiej sprawności energetycznej obiektu. Na dachu obiektu zaprojektowana została instalacja fotowoltaiczna. Wszystkie pozostałe urządzenia instalacyjne zlokalizowane zostały w kubaturze budynku. Technologia basenowa została zaprojektowana z użyciem wysokoefektywnego odzysku ciepła z wód popłucznych basenu z odzyskiem zarówno wody, jak i ciepła. Dodatkowo zaprojektowany został odzysk ciepła ze ścieków sanitarnych (szarych).  Technologia uzdatniania wody basenowej przewiduje proces dezynfekcji filtrację koagulację, ozonowanie wody, sorpcję na złożach węgla aktywnego a także korektę pH i wymagana przepisami dezynfekcję chlorem. Zarządzanie budynkiem będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu BMS.

Gmina Piaseczno jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na budowę.

Czytaj też: Sport |  Podróże | Portfolio | Zieleń | whiteMAD na Instagramie

Architektura krajobrazu: RS Architektura Krajobrazu
Konstrukcja: KiP
Instalacje: CEGroup
Technologia wody: Baseny Kąpielowe Biuro Budowy, Projektów i Doradztwa
Projekt zjeżdżalni: PRO Jacek Łuc
Ochrona pożarowa: CMF+
Akustyka: Pracownia Akustyki Kozłowski
Fasady: Altro Projekt
Technologia kuchni: AGIW
źródło: P2PA

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły