Wojewoda mazowiecki znowu blokuje Uchwałę Krajobrazową w Warszawie

W marcu informowaliśmy, że Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła (PiS) o uchyleniu uchwały krajobrazowej, która miała obowiązywać w Warszawie. Miasto postanowiło, że nie będzie odwoływać się od tej decyzji, ale rozpocznie prace nad uchwałą od początku. Dzięki temu prace miałyby przebiegać szybciej. Nieoczekiwanie wojewoda mazowiecki postanowił odwołać się od korzystnej dla siebie decyzji sądu, co przeciągnie sprawę o blisko dwa lata. Mamy komentarz wojewody.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł złożył skargę kasacyjną do NSA na korzystny dla siebie wyrok WSA w sprawie warszawskiej uchwały krajobrazowej. Efektem działań wojewody jest zablokowanie procedury legislacyjnej w tej sprawie nawet na półtorej roku.

Warszawscy radni przyjęli uchwałę krajobrazową w 16 stycznia 2020 roku. Była to pierwsza kompleksowa regulacja, która miała uporządkować kwestię reklam w stolicy. Na jej podstawie w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie z Warszawy miałyby zniknąć wszystkie nielegalne ogromne reklamy. Po prostu miasto miało lepiej wyglądać. Już 16 marca 2020 roku wojewoda uchylił uchwałę w całości, zarzucając Warszawie zarówno niewłaściwe procedowanie (brak ponownego uzgodnienia i wyłożenia uchwały), jak i liczne przekroczenia kompetencji ustawowych (m.in. poprzez regulację reklam świetlnych, regulację liczby nośników reklamowych na nieruchomości, regulację szyldów muralowych, regulację szyldów ażurowych, regulację tablic dotyczących inwestycji publicznych).

wojewoda mazowiecki


Miasto złożyło skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do WSA. 8 grudnia 2020 r. sąd wydał wyrok – z jednej strony podtrzymał proceduralne zarzuty wojewody i decyzję o uchyleniu uchwały, z drugiej zaś niemal w całości oddalił zarzuty merytoryczne, podkreślając, że są one sprzeczne z celami ustawy, a ich uznanie uniemożliwiłoby ochronę ładu przestrzennego.

Mimo częściowo niekorzystnego wyroku odstąpiliśmy od skargi kasacyjnej, uznając za priorytet jak najszybsze ponowne uchwalenie dokumentu i uporządkowanie przestrzeni naszego miasta. A teraz dowiadujemy się, że wojewoda zaskarżył wyrok WSA, mimo iż ten podtrzymał jego decyzję o uchyleniu uchwały. Jaki interes publiczny stoi za takim opóźniającym działaniem organu administracji publicznej? Powinien on przecież wspierać realizację celów wyznaczonych przez ustawę, a nie występować jako ich główny oponent – mówi wiceprezydent Michał Olszewski.

Podobnie jak mieszkańcy Warszawy, ja także oczekuję wprowadzenia uchwały krajobrazowej, ale uchwały zgodnej z prawem, podjętej z zachowaniem pełnej procedury. Spełnienie tych kryteriów będzie gwarancją, że uchwała nie będzie podważana w postępowaniach sądowych. Jak pokazał wyrok WSA, Miasto Stołeczne nie dopełniło procedur. W naszej ocenie niezgodne z prawem są też ustalone w uchwale kwestie merytoryczne, które będą mieć  skutki dla mieszkańców. Trzeba też podkreślić, że prace nad wypracowaniem ładu przestrzennego opóźniło Miasto Stołeczne nie przystępując do poprawy uchwały zaraz po wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego w lutym 2020 r.  – argumentuje Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki.

W naszej redakcji nie rozumiemy kroków podjętych przez wojewodę. Blokowanie działań radnych odbieramy jako celowe utrudnianie ich pracy. Wszak z nielegalnymi reklamami dobrze radzą sobie Gdańsk, Kraków czy Poznań. Z dużych miast tylko w Warszawie brakuje prawnej regulacji kwestii wielkoformatowych nośników reklamowych.

Czytaj też: Warszawa | Identyfikacja wizualna | Renowacja | whiteMAD na Instagramie

fot. ZDM Warszawa, źródło: UM Warszawa

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły