Wojewoda Pomorski zaskarżył do sądu Uchwałę Krajobrazową Gdyni. Miasto przygotuje nową

To patowa sytuacja. Uchwałę Krajobrazową Miasta Gdyni 2021 Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich (PiS) ogłosił w dzienniku urzędowym, z drugiej strony zaskarżył dokument do Sądu Administracyjnego, zarzucając uchwale formalne naruszenie prawa co skutkuje nieważnością dokumentu. Gdyńscy urzędnicy przygotują poprawioną wersję uchwały.

Prace nad Uchwałą Krajobrazową Miasta Gdyni 2021 były wielostopniowe i bardzo szczegółowe. Złożenie go do Rady Miasta poprzedził szereg uzgodnień i konsultacji społecznych, które uwzględniały potrzeby gdynian.

Dokument został przyjęty w czerwcu tego roku podczas XXXI sesji Rady Miasta Gdyni. Obradujący radni byli w tej sprawie jednomyślni. Zgodnie z przepisami wejście uchwały w życie następuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Wojewoda pomorski wykonał przysługującą sobie kompetencję i opublikował treść uchwały. Jednak w tym samym czasie zaskarżył on dokument do Sądu Administracyjnego, zarzucając mu formalne naruszenia prawa skutkujące nieważnością.

Obecna sytuacja, w której przepisy uchwały z jednej strony wchodzą w życie, a z drugiej stanowią przedmiot sporu sądowego, budzi tzw. niepewność prawną i jest niekorzystna dla miasta. Ciężko określić jak długo może potrwać czas rozpatrywania sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, zwłaszcza, że w dobie pandemii procesy te uległy wydłużeniu. Stąd zwrócę się do radnych o uchylenie przyjętej uchwały krajobrazowej. Ważne jest, by zniknęła ona z porządku prawnego i nie tworzyła wspomnianej niepewności prawnej. Jednocześnie zleciłem w trybie pilnym przygotowanie poprawionego projektu uchwały. Jestem przekonany, że już wkrótce będzie mogła ona wejść w życie niezależnie od losów poprzedniego aktu, co pozytywnie wpłynie na sytuację reklamową w naszym mieście – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

O uchyleniu przyjętej uchwały zadecyduje Rada Miasta Gdyni – najbliższą sesję zaplanowano na środę, 25 sierpnia o godzinie 12:00.


Uchwała Krajobrazowa Miasta Gdyni 2021 reguluje zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Dokument dzieli miasto na strefy rygoru wizualnego. Pierwsza z nich – oznaczona literą A – charakteryzuje się zaostrzonymi zasadami i obostrzeniami. Znalazły się w niej tereny szczególnie ważne ze względu na walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, a zatem m.in. Śródmieście, Orłowo, Redłowo, Wzgórze Św. Maksymiliana czy część Oksywia. Na pozostałym obszarze – oznaczonym literą B – będą obowiązywały zasady porządkujące przestrzeń poprzez ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz dbałość o ich wysoką jakość wykonania.

Projekt uchwały zakłada całkowite ograniczenie tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu w strefie A. Przyjmuje się zasadę oddalenia dużych nośników reklamowych od skrzyżowań na rzecz czytelności znaków drogowych i informacji miejskiej. Według nowych zasad między reklamami będzie musiała zostać zachowana odpowiednia odległość. Projekt wprowadza też odległości reklam od krawędzi jezdni wzdłuż pasa drogowego. Z kolei na ogrodzeniach nie będzie można wieszać reklam, a w szczególności banerów i reklamy drobnej.

Proces porządkowania dotyczy również szyldów na budynkach. Ich ilości będzie ograniczona i zostaną one dostosowane do rodzaju architektury. Projekt uchwały zawiera też wytyczne dotyczące standardów jakościowych ogrodzeń i małej architektury. Istotne są również zapisy szczegółowe na temat zakazu grodzenia ciągów komunikacyjnych, porządkowania siatek ochronnych podczas remontów, jak i formy ogrodzeń.

Czytaj też: Gdynia | Urbanistyka | Meble miejskie | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Gdynia