Wrocław będzie mieć swój “Central Park”. Oto park Mieszczański

Park Mieszczański ma być oazą zieleni w centrum Wrocławia. Właśnie ruszają pierwsze prace na Kępie Mieszczańskiej. To atrakcyjny, wyspowy teren położony w obrębie tak zwanego Śródmiejskiego Węzła Wodnego.

Stworzenie parku jest związane z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim z lat 2020-2021. Realizacja podzielona jest na dwa projekty, które zwyciężały w głosowaniach w tych latach. Na początek, na powojskowym terenie konieczne jest oczyszczenie gleby z zanieczyszczeń.

Bioremediacja, bo tak nazywa się ten proces, zostanie wykonana poprzez wlanie biopreparatu zawierającego mikroorganizmy do niewielkich otworów nawierconych na powierzchni terenu – czytamy w komunikacie na stronie wroclaw.pl.

Grzyby i bakterie poprzez wiązanie i przekształcanie zanieczyszczeń doprowadzą do obniżenia ich stężeń w glebie. Dzięki temu będzie można bezpiecznie zbudować w tym miejscu park – mówi Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Miasto pokazało wizualizacje koncepcyjnego projektu. Jego ostateczny kształt może nieznacznie różnić się od początkowych założeń. Nie zmieni się cel. Mieszkańcy chcą, by teren został mocno zazieleniony oraz uzupełniony o nową infrastrukturę, między innymi strefy zabaw czy budowę siłowni. Jednym z planów jest też otwarcie parku na Odrę i zagospodarowanie terenu położonego przy brzegu oraz połączenia za pomocą kładek z sąsiednimi osiedlami: Nadodrzem oraz Szczepinem.


To wyjątkowa rzecz w skali kraju, by w sercu metropolii znaleźć działkę 4-hektarową, która będzie przeznaczona pod ogólnodostępną zieleń i tereny rekreacyjne. To może być nasz Central Park. Dla porównania: nowy park Mieszczański będzie dwukrotnie większy od parku Staromiejskiego – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Nowy centralny park Wrocławia będzie terenem z wyznaczonymi strefami rekreacyjno-wypoczynkowymi, które powstaną przy zachowaniu zaproponowanego układu ścieżek, ciągów pieszo-rowerowych, co umożliwi swobodną komunikację po całym parku. Strefy mają być odpowiednio oddalone od zabudowy mieszkaniowej, aby hałas nie był uciążliwy dla żyjących tam osób.

Na przygotowany projekt miały wpływ sugestie z trzech stron, czyli przedstawicieli miasta, mieszkańców zrzeszonych w grupie „Park na Kępie Mieszczańskiej” oraz deweloperów budujących na Kępie Mieszczańskiej – mówiła Monika Glińska, liderka konsultacji społecznych, prowadzonych z imienia Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.

Istniejący starodrzew będzie wzbogacony o nowe, liczne nasadzenia drzew i krzewów. Szata roślinna będzie oparta na propozycjach przedstawionych podczas konsultacji, z zachowaniem naturalistycznego charakteru parku, ukształtowania terenu i otwarcia widokowego na rzekę. Podczas realizacji zakłada się pozostawienie istniejącej zieleni i ograniczenie do minimum liczby wycinek. Wprowadzona zostanie także zieleń izolacyjna – podkreśla Joanna Koniecka-Pasierska, dyrektor ds. inwestycji w ZZM.

źródło: ZZM Wrocław, wroclaw.pl

Czytaj też: Place, Skwery, Parki  | Wrocław | Ciekawostki | Urbanistyka | Miasto | whiteMAD na Instagramie