Wrocław wyremontuje 35 podwórek miejskich. Będzie więcej zieleni!

Wrocław wyremontuje 35 podwórek miejskich.Wszystkie w ramach Programu Modernizacji Podwórek Komunalnych, który zaprezentował właśnie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Pierwszą umowę na realizację prac już podpisano, kolejne przetargi zostaną ogłoszone w drugim kwartale bieżącego roku. Program będzie kosztował w sumie 60 mln złotych.

We Wrocławiu jest 946 podwórek należących do miasta. W ciągu ostatniej dekady miastu udało się kompleksowo wyremontować 64, a na 106 przeprowadzono częściową modernizację. Polegała ona na nasadzeniach zieleni i budowie ciągów komunikacyjnych. W ramach prac wybudowano również 34 miejsca do aktywnego wypoczynku, takie jak siłownie plenerowe i place zabaw. Na podwórkach stanęły też 52 wiaty śmietnikowe.


“Ruszamy z bardzo ambitnym programem biorąc pod uwagę skalę, czas realizacji i aktualną sytuację pandemiczną, wpływającą też na finanse miasta. Mnie i moim współpracownikom bardzo zależy, aby tchnąć życie w kolejne podwórka, nadać im nowe funkcje i aktywizować mieszkańców. Z efektów tego programu przez lata skorzysta wielu mieszkańców Wrocławia. Tylko w bezpośrednim sąsiedztwie tych podwórek mieszka około 24 tysięcy osób. Zebranie tych planów w jeden program to nie tylko nasze publiczne zobowiązanie, ale też łatwiejsze planowanie kolejnych prac oraz zabezpieczenia finansowego” – zapowiada prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

 

 

Wrocław do 2024 roku kompleksowo zmodernizuje w sumie 35 podwórek. Większość prac podzielono na etapy, głównie z powodu ich ogromnej powierzchni i zakresu. W tym roku na liście zadań, jakie stoją przed miejskimi zarządcami, czyli Zarządem Zasobu Komunalnego i spółką Wrocławskie Mieszkania, znalazło się przeprowadzenie działań remontowych na 14 podwórkach. Wartość zleconych prac przekroczy 10 mln złotych.

 

 

“Wybierając podwórka do programu braliśmy pod uwagę nie tylko takie czynniki jak aktywność mieszkańców oraz Rady Osiedla, ale też bezpieczeństwo, lokalizację i oczywiście stopień przygotowania projektu budowlanego. Każdy projekt jest poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami. Na tej podstawie ustalany jest zakres prac remontowych” – wyjaśnia Rafał Guzowski z Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji UM we Wrocławiu.


Miejscy zarządcy zapewniają, że tworząc plany zagospodarowania podwórek dążą do tego, aby dominowała na nich zieleń. Zwracają jednak uwagę, że nie wszystkie podwórka tworzą odpowiednie warunki dla nowych drzew. W takich miejscach projektowane są krzewy i trawniki. Zarządcy w ramach konsultacji z mieszkańcami i Radami Osiedla starają się też wypracować takie rozwiązania, które pozwolą godzić interesy zmotoryzowanych mieszkańców przy równoczesnym oddaniu jak największego terenu dzieciom i seniorom.

Czytaj też: Zieleń | Wrocław | Miasto | Ekologia | Park  | Osiedle

źródło: https://www.wroclaw.pl / Miasto Wrocław wyremontuje 35 podwórek miejskich w ramach Programu Modernizacji Podwórek Komunalnych.