Wyspa kina

Wyspa kina na Lagunie Weneckiej od Szymona Ciupińskiego

Lazzaretto Vecchio – wyspa kina na Lagunie Weneckiej to projekt przygotowany przez Szymona Ciupińskiego. Niedawno projekt ten zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie Architektura Betonowa.

Szymon Ciupiński to absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zaprojektował kulturalne miejsce na weneckiej wyspie, która przez stulecia służyła jako lazaret, a później koszary.

Konkurs Architektura Betonowa od ponad dwudziestu lat jest organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Stowarzyszenie Producentów Cementu. Jury konkursu kładzie nacisk na wartości architektoniczne oparte na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Szymon Ciupiński przygotował projekt pod opieką promotora dr inż. arch. Marka Lambera z Katedry Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska. Efektem tej pracy jest koncepcja całego zespołu obiektów związanych z kinematografią, wpisując je w istniejącą zabudowę wyspy Lazzaretto Vecchio będącej częścią Laguny Weneckiej.

Ta maleńka wyspa ma ciekawą historię. Do XV wieku służyła jako strefa kwarantanny, gdy Europa zmagała się z dżumą. Powstał tam jeden z pierwszych na świecie lazaretów leczących pacjentów z chorobami zakaźnymi. Setki lat później wyspę wykorzystywano jako magazyn towarowy, a następnie koszary gwardii wojskowej i magazyn broni. W drugiej połowie XX wieku znajdowało się tam schronisko dla psów, które działało do 1995 r. Od ponad 20 lat wyspa jest niezagospodarowana i trwają dyskusje na temat jej przyszłości.

Koncepcja Szymona Ciupińskiego zakłada, że wyspa stanie się „przedłużeniem” terenów Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji.

Od wielu lat coraz głośniejsze stają się postulaty konieczności przerwania prymatu wielkiego pieniądza i masowej turystyki w Wenecji, na rzecz wizji tego miasta jako światowej stolicy kultury, z festiwalami sztuki, filmu i architektury jako atraktorami mniej inwazyjnej formy turystyki. Oznaczałoby to także zwiększenie znaczenia uniwersytetów i innych instytucji dydaktycznych działających w mieście. Moja propozycja zagospodarowania Lazzaretto Vecchio byłaby dużym krokiem w kierunku takiej przyszłości Wenecji – tłumaczy absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Lazzaretto Vecchio znajduje się około 100 metrów od brzegu wyspy Lido, oddzielającej Lagunę Wenecką od Morza Adriatyckiego. Można się tam dostać przy pomocy mniejszych statków, a w przyszłości możliwa byłby także komunikacja weneckim tramwajem wodnym. Na wyspie zachowały się dawne magazyny towarów (a później broni i sprzętu wojskowego), budynek zarządcy i pozostałości klasztoru z centralnym wirydarzem, a także pozbawione zadaszenia mury innych obiektów, porastane obecnie roślinnością.
Przygotowując projekt młody architekt inspirował się twórczością szwajcarskiego architekta Valerio Olgiati’ego. W surowej estetyce zaprojektował nową salę kinową, Muzeum Kinematografii, Archiwum Nośników Filmowych i budynki Weneckiej Szkoły Filmowej. Ta ostatnia stanowiłaby domknięcie wirydarza dawnego klasztoru i łączyłaby średniowieczną zabudowę ze współczesną. Najciekawszy jest z pewnością projekt kina planowanego na wyspie. Miałoby być wizytówką całego założenia i przestrzenią niejako łączącą lagunę z wyspą.
Wyspa kina


Sala kinowa zostałaby wyniesiona ponad mury i umożliwiała podziwianie krajobrazu Wenecji przez widzów oczekujących na projekcję filmu, koncert, spotkanie autorskie czy wykład – opowiada autor projektu.

Kino zostałoby też połączone przeszklonym przejściem z budynkiem Archiwum Nośników Filmowych, co pozwalałoby na bezpieczny transport zabytkowych kopii filmów i ich odtworzenie w ramach pokazów specjalnych. Szymon Ciupiński zaplanował wykorzystanie barwionego betonu zbrojonego, który kolorystyką odpowiadałby barwom dotychczasowej architektury wyspy. Gratulujemy zwycięstwa w konkursie!

Czytaj więcej: Portfolio | Kościół  | Ciekawostki | Wydarzenia

źródło: Politechnika Wrocławska