Z centrum Poznania znikną automaty paczkowe. Decyzję podjął konserwator!

Czy ze Starego Miasta w Poznaniu znikną automaty paczkowe? To bardzo prawdopodobne. Miejski Konserwator Zabytków nakazał demontaż 58 nielegalnie postawionych urządzeń do przechowywania paczek oraz nałożył kary finansowe na firmy InPost i Allegro. – Ustawianie automatów w strefie ochrony konserwatorskiej wymaga uzyskania pozwolenia i zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Te urządzenia ich nie miały – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

– Nie jesteśmy przeciwnikami automatów paczkowych. Urządzenia tego typu posiadają wiele zalet i są współcześnie nieodłączną częścią miejskiego krajobrazu, a także dużą wygodą dla mieszkańców. Muszą one jednak być lokalizowane w sposób przemyślany. Tak aby nie zakłócały dostępu do komunikacji pieszej i drogowej, z uwagą na bezpieczeństwo, estetykę, a przede wszystkim z poszanowaniem przepisów, które jasno wskazują, że ustawianie automatów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej wymaga uzyskania odpowiedniej zgody – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Kontrole automatów przeprowadzono w zeszłym roku. Liczne wnioski w tej sprawie do Miejskiego Konserwatora Zabytków wysyłali mieszkańcy i rady osiedli m.in. Stare Miasto i Sołacz. Jak ustalili pracownicy urzędu, tylko 3 spośród wszystkich skontrolowanych urządzeń stało legalnie.

– Decyzja nakazująca demontaż dotyczy 15 automatów Allegro oraz 43 InPostu. Wszystkie zostały zainstalowane bez uzyskania pozwoleń na terenie objętym ochroną konserwatorską, czyli Centrum, Wildy, Jeżyc, Sołacza, Łazarza. Wraz z zawiadomieniem o kontroli zdemontowane zostały dwa urządzenia. Należy dodać, że obowiązująca ustawa o ochronie zabytków nie przewiduje procedury legalizacji – dodaje Jacek Maleszka, zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Miejski Konserwator Zabytków nałożył na firmy także kary finansowe, od których spółki odwołały się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku uprawomocnienia się decyzji InPost będzie zobowiązany do zapłaty 107 500 zł, a Allegro 37 500 zł  na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, co wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

– InPost działa na polskim rynku od wielu lat, wielokrotnie jednak naruszył obowiązujące przepisy i nie podjął żadnych dobrowolnych działań celem uniknięcia skutków łamania prawa – zaznacza Jacek Maleszka. – Automaty Allegro natomiast funkcjonują w przestrzeni miast od niedawna, a sama firma zobowiązała się do wprowadzenia odpowiednich procedur, by uniknąć tego rodzaju naruszeń w przyszłości. Obie firmy wiedziały, że muszą uzyskać konieczne pozwolenia, czego dowodem są m.in. dwa wydane pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków dla urządzeń InPost oraz wystąpienia Allegro z zapytaniem o możliwość lokalizacji urządzeń w konkretnych lokalizacjach na terenie osiedla Stare Miasto kilka miesięcy przed kontrolą legalności.

W ocenie Miejskiego Konserwatora Zabytków umiejscowienie urządzeń przechowujących przesyłki na terenie ochrony konserwatorskiej jest możliwe i akceptowalne.

– Firmy stawiające automaty tego typu muszą jednak otrzymać odpowiednie pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz dokonać zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury, a w przypadku indywidualnego wpisu do rejestru zabytków pozwolenie na budowę. Co więcej, urządzenia powinny wpisywać się w przestrzeń i stanowić jej estetyczne uzupełnienie, czemu w wielu przypadkach zaprzeczają, pogłębiając chaos przestrzenny – mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwatorka Zabytków. – Takie zasady ciążą na inwestorach również w przypadku innych inwestycji. Wygoda użytkowania i ułatwienie dla mieszkańców nie zwalniają z obowiązków nałożonych przez prawo. W wielu przypadkach postawienie urządzeń może przyczynić się do poprawy jakości otoczenia poprzez wprowadzenie zieleni, remont nawierzchni czy inne działania – podkreśla Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Przypomnijmy, lokalizowanie automatów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, czy przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków albo w pasie drogowym wymaga uzyskania odpowiednio: pozwolenia konserwatorskiego oraz zgody Zarządu Dróg Miejskich. Ponadto należy także dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę, o których mowa w ustawie prawo budowlane. Procedur należy dopełnić przed ustawieniem automatu. Ponadto urządzenia paczkowe nie mogą być sytuowane w obrębie “Parku Kulturowego Stare Miasto”.

Zgodnie z przyjętą niedawno poznańską uchwałą krajobrazową, z chwilą, w której zacznie ona obowiązywać, wprowadzone zostaną również ograniczenia w zakresie dopuszczalnej powierzchni przeznaczonej na reklamy na tych urządzeniach na terenie całego miasta.

Pod koniec ubiegłego roku Miasto Poznań wydało wytyczne dotyczące lokalizowania automatów przechowujących przesyłki. Publikacja służy do ujednolicenia zasad sytuowania maszyn paczkowych na miejskich gruntach. Mogą z niej – jako podręcznika dobrych praktych – skorzystać także właściciele prywatnych nieruchomości, którzy posiadają na swoim terenie lub planują postawienie na nim tego typu urządzenia. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie poznan.pl.

źródło, tekst: JZ / poznan.pl 
zdjęcie ilustracyjne: poznan.pl 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Place, Skwery, Parki  | Historia | Zabytek | Technologia | Poznań

Czy automaty paczkowe powinny zniknąć ze Starego Miasta w Poznaniu?

View Results

Loading ...

 Loading ...

 znikną automaty paczkowe z Poznania

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły