Z książką Olgi Tokarczuk komunikacją miejską jeździsz za darmo

Nietypową promocję wprowadziło wrocławskie MPK. W związku z przyznaniem Literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk miejski przewoźnik zapowiedział, że w ten weekend osoby posiadające książkę Noblistki nie będą musiały kasować biletu na przejazd.

Z promocji można korzystać w sobotę 12 i niedzielę 13 października. Urzędnicy chcą w ten sposób popularyzować czytelnictwo i promować transport publiczny. Darmowe przejazdy to również forma uczczenia wydarzenia, jakim było przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk – Honorowej Obywatelce Wrocławia.

Decyzję o zwolnieniu z opłat za podjął prezydent Wrocławia Jacek Sutryk już w czwartek wieczorem. Z darmowych przejazdów z książką w dłoni można więc będzie korzystać przez ponad trzy dni.

fot. Tomasz Leśniowski (wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0)

Olga Tokarczuk została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2018 r. Przed rokiem nie przyznano nagrody w tej dziedzinie. Tokarczuk jest więc szóstą polską laureatką tej nagrody i pierwszą wyróżnioną w ten sposób prozaiczką.

fot. transport131 (wikimedia.org, licencja: CC BY 2.0