Z szacunkiem do historii. Kolejarze odnowią dworzec w Olsztynku

Kolejarze podpisali umowę na przebudowę dworca w Olsztynku. Budynek zostanie gruntownie wyremontowany, co przełoży się na poprawę estetyki, komfortu i bezpieczeństwa podróżnych.

Dworzec w Olsztynku to kompleks budynków, który już niebawem przejdzie olbrzymią metamorfozę. Według planów obecny budynek dworca przestanie pełnić swoją nominalną funkcję, na rzecz mniejszego z budynków znajdującego się w jego pobliżu, gdzie po przebudowie będzie prowadzona obsługa podróżnych. Historyczny dworzec zostanie zagospodarowany przez samorząd lokalny.

Przebudowa jest projektem łączącym w sobie renowację historycznych pochodzących z 1939 roku budynków z przystosowaniem ich do współczesnych wymogów i przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych. Nowy budynek dworca, który jeszcze niedawno był obiektem handlowym, zostanie dostosowany do obsługi podróżnych. Wewnątrz powstanie wszystko, czego można oczekiwać od budynku dworcowego: kasa biletowa, poczekalnia i toaleta. Budynek będzie przystosowany do obsługi osób o ograniczonej mobilności. 

To jednak nie jest wszystko. Dawny blask odzyska elewacja. Wymienione zostanie poszycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa. Ciekawym rozwiązaniem jest montaż dużej szklanej witryny w elewacji budynku, od strony peronów, tak żeby podróżni mogli obserwować ruch pociągów. Innym bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem jest budowa pomiędzy starym i nowym budynkiem dworca otwartej wiaty wykonanej z betonu architektonicznego wraz siedziskami, która nawiązuje do modernistycznego stylu historycznego dworca.


Historyczny budynek dworca zostanie przebudowany pod nową funkcję i planuje się w nim utworzenie centrum kultury, które będzie prowadził samorząd lokalny. Wewnątrz będzie się mieścić m.in. sala wielofunkcyjna na 120 osób. Podobnie jak w nowym dworcu, renowację przejdzie elewacja. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, poszycie dachu oraz wszystkie wewnętrzne instalacje. Budynek spełni również wszystkie przewidziane prawem normy dla budynków użyteczności publicznej.

Przebudowa kompleksu dworcowego zakłada również rewitalizację jego najbliższego otoczenia, czyli ułożenie nowych ciągów pieszych, wykonanie miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), a także budowę wiaty rowerowej. Wartość inwestycji to łącznie 21 mln zł. Jest ona finansowana ze środków PKP S.A. oraz ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Planowany termin udostępnienia podróżnym dworca po przebudowie to wiosna 2021 roku.

źródło: PKP S.A.