Zabytkowa leśniczówka w Warszawie będzie wyremontowana

Drewniana leśniczówka znajduje się w Lesie Kabackim, przy ulicy Rydzowej 1. To jedyny taki obiekt na terenie Warszawy. Obiekt wkrótce zostanie wyremontowany. Koszt prac to 1,38 mln zł.

Podpisano umowę na renowację i modernizację zabytkowej leśniczówki. Inwestycja zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Za jej realizację będzie odpowiadać firma Good Wood Szymon Jaraczewski, która podpisała umowę ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.

Prace prowadzone będą z zachowaniem zabytkowego charakteru budynku oraz uwzględnieniem lokalnej tradycji architektonicznej. Nad pracami czuwać będzie Stołeczny Konserwator Zabytków. Zachowany będzie układ przestrzenny wnętrz leśniczówki oraz ich historyczny wystrój. Na odnowionej elewacji budynku przywrócone zostaną detale architektoniczne.

Rozebrana zostanie murowana dobudówka. Zakres prac obejmie również roboty izolacyjne, murarskie, ciesielskie i konstrukcyjne. Powstaną nowe instalacje: sanitarna, elektryczna i teletechniczna.

Już za 18 miesięcy z wyremontowanego obiektu będą korzystać dzieci i młodzież. Leśniczówka będzie miejscem realizacji programu edukacyjnego – tuż obok działa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Leśniczówka będzie też miejscem organizacji wystaw.

Bardzo dziękuje pracownikom Lasów Miejskich – Warszawa, którzy nie tylko dbają o gospodarkę leśną, ale też rozwijają część edukacyjną. W roku przed pandemią udało się zorganizować zajęcia dla 20 tys. dzieci. I to rozszerzenie możliwości edukacyjnych jest dla nas najważniejsze. Dzięki inwestycji, do obecnego pięknego budynku z leśnym placem zabaw dołączy też obiekt historyczny – mówiła Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

W ramach prac nowe oblicze zyska teren otaczający leśniczówkę. Na powierzchni 2500 m kw. odtworzone zostaną ciągi piesze, zagospodarowana zostanie zieleń i powstanie nowe ogrodzenie.


Leśniczówka w Lesie Kabackim to kolejny z drewnianych budynków warszawskich, który udaje nam się wyremontować w ciągu ostatnich lat. Więcej takich leśniczówek, nie tylko przy Lesie Kabackim, ale też w samej Warszawie – nie ma. Obiekt ma niesamowitą wartość, a przyszła inwestycja sprawi, że wszystkie jego walory zostaną wydobyte. Budynek odzyska swój pierwotny wygląd, jednocześnie spełniając nowe zadania – mówił Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków.

Drewniana leśniczówka zbudowana została w II połowie XIX wieku. Dom przez blisko 130 lat był zamieszkały przez leśniczych, którzy sprawowali opiekę nad drzewostanem Lasu Kabackiego. W 1987 roku leśniczówkę wpisano do rejestru zabytków.

Leśniczówkę zbudowano w konstrukcji zrębowej i przykryto dachem naczółkowym, czyli odmianą dachu dwuspadowego z dodatkowymi, trójkątnymi połączeniami tzw. naczółkami, umieszczonymi w górnej części ścian szczytowych. Historyczny dach pokryty był gontem, jednak w latach 60. wymieniono go na eternit.

Ściany wewnętrzne (cześć konstrukcji drewnianej, z murowanymi ścianami ogniowymi) zostały otynkowane. Obiekt zachował w dużej części oryginalną konstrukcję, układ i wyposażenie, takie jak: drzwi z kutymi zawiasami, klamkami i oryginalnymi mechanizmami, okna, piece grzewcze i piec kuchenny oraz drewniane posadzki. W budynku znajdują się także oryginalne tynki wapienne kładzione na trzcinie. Powierzchnia użytkowa parteru to ok. 130 m kw., dostępna powierzchnia poddasza to kolejne 75 m kw.

Czytaj też: Dom | Drewno | Ciekawostki | Zabytek | whiteMAD na Instagramie


źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków