Dworzec w Białymstoku

Zabytkowy dworzec PKP w Białymstoku jak nowy. Zbliża się koniec remontu

Dobiegają końca prace renowacyjne i modernizacyjne, dzięki którym zabytkowy dworzec kolejowy w Białymstoku odzyska blask. Otwarcie obiektu dla pasażerów planowane jest jesienią 2020 r.

Dworzec kolejowy w Białymstoku zbudowany został już w 1861 r. Ówcześnie łączył Warszawę, Wilno i Petersburg. Podczas I wojny światowej budynek dworca spalili żołnierze rosyjscy. Po wojnie dworzec odbudowano, ale został zbombardowany podczas II wojny światowej. Dworzec ponownie odbudowano, jednak już nie z takim rozmachem jak wcześniej. Kompleksowe prace modernizacyjne rozpoczęto dopiero w 1989 r. trwały one aż 14 lat! Teraz dobiegają końca najnowsze prace.

Wykonawcą jest firma Budimex. Zakres prac obejmował przywrócenie oryginalnego wyglądu budynku z XIX wieku, wzmocnienie całej konstrukcji i zabezpieczenie jej w taki sposób, aby budynek dworca mógł działać ponad 100 lat. Obiekt wyposażony został w panele fotowoltaiczne, poprawiono jego izolację termiczną oraz wymieniono instalacje sanitarne i monitoringu.

Największym wyzwaniem były prace podziemne, których część wykonano w technologii białej wanny.  Bardzo ostrożnie trzeba było również wykonać wyburzenie antresoli o powierzchni około 300 m2, znajdującej się w głównej hali zabytkowego dworca. Nie mogliśmy użyć ciężkiego sprzętu z uwagi na jego gabaryty oraz obawę o ewentualne uszkodzenia struktur zabytkowych ścian. Prace zostały wykonane małymi etapami, poprzez odcinanie poszczególnych elementów wraz z ich rozdrobnieniem i usunięciem z obiektu. Wymagało to wielkiej precyzji i zachowania szczególnej ostrożności – mówi Piotr Doroszko Kierownik Kontraktu Budimex SA. 

Dworzec w Białymstoku


Zabytkowy budynek dawnej kolei Petersbursko – Warszawskiej wpisany jest od 1960 r. do rejestru zabytków i stanowi przykład architektury neobarokowej. Celem przebudowy było stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych, objętej czytelną i atrakcyjną wizualnie informacją, dostosowanej w pełni do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Prace budowlane na terenie dworca PKP S.A. w Białymstoku rozpoczęły się w listopadzie 2018 roku. Zakończenie wszystkich robót włącznie z placem przydworcowym do nastąpi w III kwartale 2020 roku. Powierzchnia dworca głównego wynosi 2965 m kw.

Czytaj też: Dworzec kolejowy | Kolej | Białystok | Zabytki

źródło: materiały prasowe Budimex