Zamek w Golubiu
Zamek współcześnie. Źródło: zamekgolub.pl

Zamek w Golubiu: krzyżacka twierdza o bogatej historii

Zamki są niezwykłym typem budowli, które od wieków przy­cią­ga­ły ludz­ki wzrok i roz­bu­dza­ły emo­cje. Wznoszono je na nie­do­stęp­nych wzgó­rzach, na ni­zin­nych łą­kach wśród roz­le­wisk rzecznych czy na wyspach i półwyspach. Dziś bu­dow­le te sta­no­wią historyczną i materialną spuściznę. Często zruj­no­wa­ne, opusz­czo­ne, niefunkcjonalne i nieprzydatne peł­nią obec­nie rolę wyróż­ni­ków kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go. Nie­któ­re z zamków zostały ob­ję­te tro­skli­wą opie­ką Pań­stwa Pol­skie­go lub jego oby­wa­te­li. Nie pozwolono o nich zapomnieć i dzięki temu trwają. Takim obiektem jest krzyżacki zamek w Golubiu-Dobrzyniu.

Krzyżacki zamek w Golubiu-Dobrzyniu zaczęto budować prawdopodobnie na pocz. XII w. z inicjatywy pruskiego mistrza krajowego Konrada Sacka. Budynek był zdobywany i niszczony kilkakrotnie w trakcie wojen polsko-krzyżackich. W latach 1616-1623 przebudowano go na polecenie siostry króla Zygmunta III Wazy królewny Anny Wazówny, która objęła starostwo golubskie (z tego okresu pochodzą późnorenesansowe attyki, budynek na przedbramiu i narożne wieżyczki). To tam po raz pierwszy wyhodowano w Polsce tytoń, który sprowadzono z Turcji.

Zamek współcześnie. Źródło: zamekgolub.pl


Zamek został ponownie zniszczony w 1655 roku podczas wojen ze Szwecją i następnie odbudowany. W czasie wojen napoleońskich w zamku mieścił się lazaret. W połowie XIX w. huraganowe wiatry częściowo strąciły attyki, które spadając zniszczyły sklepienia pomieszczeń mieszkalnych. Próby odbudowy przerwała I wojna światowa. Od 1920 roku zamek był siedzibą muzeum regionalnego. W 1926 roku rozebrano grożące zawaleniem ściany kaplicy oraz sklepienie zakrystii. Budynek był remontowany ponownie w 1937 roku. II wojna światowa przyniosła dewastację obiektu. W latach powojennych odbudowę i remonty prowadzono w kilku etapach, co ostatecznie doprowadziło do pełnej odbudowy zamku w 1976 roku. Wkrótce odbudowana warownia stała się miejscem narodzin współczesnej polskiej rekonstrukcji historycznej. W 1977 roku zorganizowano tam pierwszy w Polsce współczesny turniej rycerski.
Prace przy zamku kontynuowane są również współcześnie, m.in. w 2005 roku odtworzono mury fosy. Obecnie w budynku mieści się muzeum, hotel i restauracja. Wciąż organizowane są też turnieje rycerskie.

Spodobał Ci się ten temat? Znajdziesz u nas więcej historii związanych z polskimi zabytkami! To może Cię zainteresować: 

– JAK PODRÓŻ W CZASIE: W POZNANIU ODNOWIONO PRZEDWOJENNE NAPISY! 
– SKRZYŻOWANIE ULIC GARBARY I WIELKIEJ W POZNANIU. PIĘKNO UTRACONE PRZEZ WOJNĘ!
– PAŁAC SASKI ZOSTANIE ODBUDOWANY! SEJM PRZEGŁOSOWAŁ DZIŚ USTAWĘ.

Czytaj też: Warszawa | Zabytek | HistoriaPolska

 

Zamek na pocz. XX w. i obecnie. Źródło: fotopolska.eu

Budynek z lotu ptaka przed odbudową i dziś. Źródło: fotopolska.eu

Zamek w Golubiu, koniec lat 50. XX w. i współcześnie. Źródło: fotopolska.euDziedziniec zamkowy w roku 1972 i obecnie. Źródło: fotopolska.eu

Temat: Zamek w Golubiu: krzyżacka twierdza o bogatej historii

Źródła: zamkipolskie.com, zamekgolub.pl, NAC, fotopolska.eu, domena publiczna