Ogród Polny

Zaniedbany plac między blokami zmienił się w Ogród Polny

W Krakowie utworzono kilka parków kieszonkowych. Jednym z nich jest Ogród Polny, który powstał w miejscu zaniedbanego placu między blokami. 

Parki kieszonkowe (zwane w Krakowie Ogrodami Krakowian) są małymi przestrzeniami publicznymi, które dają możliwość spędzania wolnego czasu wszystkim mieszkańcom – niezależnie od wieku, zainteresowań czy potrzeb. Są one nie tylko tętniącymi życiem centrami lokalnych społeczności, ale również siedliskami przyrodniczymi zwiększającymi bioróżnorodność w mieście. 

Według pierwszych planów metamorfozę miało przejść 18 zakątków, które miały zostać zmienione w parki kieszonkowe, po jednym w każdej dzielnicy Krakowa. Jednak sukces akcji sprawił, że jest ich aż 24 i będzie jeszcze więcej! Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ma w planach stworzenie więcej podobnych miejsc. Co ważne, parki kieszonkowe powstają w całym mieście – zarówno w centrum jak i na obrzeżach. Do tej pory takie miejsca (o wysokiej jakości przestrzeni publicznej) były charakterystyczne jedynie dla centrum miasta. Ogrody Krakowian udowadniają, że każde miejsce ma znaczenie – wąskie przestrzenie międzyblokowe, zapomniane skwery przyuliczne czy odległe podwórka zlokalizowane na obrzeżach miasta.

Jednym z otwartych jest Ogród Polny, który powstał w dzielnicy Mistrzejowice, tuż przy ulicach: Popielidów oraz Kruszwickiej. To prawdziwa łąka kwietna w większej skali. Ogród Polny tworzy kilkadziesiąt roślin, które kojarzone są z polskim krajobrazem. Bystre oko wśród nasadzeń znajdzie takie rośliny jak: kupidynek błękitny, aster, szałwię, krwawnik, mak, dzielżan jesienny, omieg wschodni czy ostnicę cienkolistną. Miasto oddałoby ogród już wcześniej, ale przed rokiem konieczne było przeprowadzenie poprawek. Ówczesna realizacja Ogrodu Polnego pozostawiała wiele do życzenia.Ogród Polny


Rozrastające się miasta, zanieczyszczenie powietrza, brak terenów zielonych są tylko niektórymi z podstawowych problemów współczesnego świata. Często bywa tak, że mieszkańcy pozbawieni są nie tylko własnego ogródka, ale nie posiadają nawet balkonu, na którym mogliby odpocząć. Ogrody Krakowian mają stać się odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zachęcając ich do wyjścia z domów i spędzenia casu w otoczeniu kolorowych i pachnących kwiatów. Ideą parków kieszonkowych jest to, żeby mieszkańcy mogli poczuć się w nich jak w prywatnym ogrodzie.

Więcej sprzętów do ćwiczeń, kolorowe kwiaty, edukacja najmłodszych – to mieszkańcy sami podczas konsultacji społecznych decydują jakie funkcje będą spełniały poszczególne miejsca i jaki motyw przewodni otrzyma omawiany park kieszonkowy. Utożsamianie się mieszkańców z przestrzenią publiczną powoduje zwiększenie bezpieczeństwa, wzrost świadomości ekologicznej, a także budowania więzi społecznych. Krakowianie poznają się wzajemnie, organizują wydarzenia i warsztaty.

Czytaj też: Ekologia | Zieleń | Kraków

źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie