Zaprojektował ambasadę Norwegii w Warszawie i zachwycił Norwegów

Piotr Jakub Blicharz jest absolwentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie studiował architekturę. W ramach swojej pracy dyplomowej zaprojektował Ambasadę Królestwa Norwegii wraz z Konsulatem oraz Centrum Edukacji Zagranicznej. Zachęcony przez kolegów przesłał swój projekt ambasadorowi Norwegii, któremu koncepcja tak się spodobała, że postanowił zaprosić młodego architekta na rozmowę o projekcie.

Praca inżynierska prezentuje projekt Ambasady Królestwa Norwegii wraz z Konsulatem oraz Centrum Edukacji Zagranicznej. Jest to koncepcja architektoniczna najważniejszego budynku misji dyplomatycznej poza granicami reprezentowanego kraju. Myśl towarzysząca od samego początku tworzenia koncepcji obiektu dyplomatycznego, to odnalezienie kompromisu pomiędzy budynkiem
odpowiednio zabezpieczonym, a obiektem otwartym na aglomerację miejską i społeczeństwo chcące poznać kulturę i bogactwo kraju, który reprezentuje.

Analiza tematu Ambasad sprowadziła mnie do stworzenia koncepcji, która złamie stereotypy budynków zamkniętych, otoczonych wysokim murem, chronionym tak dobrze, że wejść na jej teren mogą tylko nieliczni. W większości są to właśnie budynki trudno dostępne ze względu na eksterytorialność czy też oszacowany poziom zagrożenia. Jednakże budynek misji dyplomatycznej ma reprezentować i dbać o interes reprezentowanego kraju. Dlatego starałem się właśnie poprzez ten projekt odpowiedzieć na postawioną przeze mnie tezę „Idea kształtowania wizerunku królestwa Norwegii poprzez Architekturę”.

Niestety uzyskanie wiedzy na temat funkcji i układu ambasady jest bardzo trudny. Dzięki współpracy z promotorem prof. Nadz. Dr hab. Inż. Arch. Krzysztofem Ingardenem oraz mgr inż. Arch Piotrem Urbanowiczem, mogłem uzyskać niezbędne informacje do podjęcia się tego zadania. Również książka profesora Artura Jasińskiego „Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna – budynek” pozwoliła mi na zapoznanie się z bezpieczeństwem miejsc zagrożonych terroryzmem. Ważnym elementem procesu projektowego była inspiracja Ambasadą Krajów Skandynawskich w Berlinie. To właśnie ten projekt skłonił mnie do rozszerzenia funkcji o Centrum Edukacji Zagranicznej. Pięć skandynawskich krajów – Norwegia, Szwecja, Dania, Islandia i Finlandia w 1999 roku postanowiła zawrzeć współpracę przy stworzeniu kompleksu ambasad w Berlinie. Obiekty poszczególnych krajów zostały umiejscowione zgodnie z geograficznym położeniem wobec siebie nawzajem. Dodatkowy 6-ty budynek zwany obiektem wspólnym to miejsce koncertów, spotkań, konferencji czy wystaw artystycznych.

Teren

Obszar przeznaczony na opracowanie projektu w Polsce zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy Kawalerii. Działka od południa graniczy z Ambasadą Korei Południowej, a od zachodniej strony z Ambasadą i rezydencją Ambasadora Japonii. Północna i wschodnia część graniczy z ciągiem komunikacyjnym w postaci jedni i chodnika z wydzielonymi miejscami postojowymi. Po przekroczeniu granicy jezdni od strony północnej napotkamy zabudowę kolejnych ambasad. Pierwsza propozycja bryły prostej, zgodnej z minimalistyczną stylistyką pochodzenia skandynawskiego dobrze wpisała się w teren działki przeznaczonej pod budowę. Elewacja jako
jeden z ważniejszych, widocznych elementów została zaczerpnięta z walorów naturalnych kraju skandynawskiego. Kolejne elementy budynku zaprojektowane zostały tak, by wykorzystać do maksimum norweski klimat życia i ukazać poszanowanie natury. Silny patriotyzm, gościnność i duma z bycia obywatelem Norwegii to kolejne czynniki, których ukazanie stało się kluczowym elementem podczas projektowania ambasady.

Ocalenie i wykorzystanie roślinności znajdującej się na powierzonej działce, tak aby nie uległa dewastacji jest kluczowe i charakterystyczne dla Skandynawów. Dziedziniec powstały z przesadzonych drzew jest tego dowodem. Mając określone jasne cele i podstawową bryłę jako formę, której należy pilnować na etapie modyfikowania propozycji projektu, dalsze prace ukierunkowałem na analizę otoczenia i sąsiednich budynków. W ramach rozwijania projektu poza ambasadą, niezbędny stał się konsulat, a walor otwartości i dostępności uzyskany został dzięki utworzeniu Centrum Edukacji. Obiekt jako bryła odpowiednio wypełnia powierzony teren działki,
tak aby był zgodny z podstawowymi założeniami tego typu obiektów oraz zaprojektowanymi rozwiązaniami, co w efekcie samoczynnie stworzyło wymagane bariery ochronne. Ukierunkowanie geograficzne fasady w kierunku północnym, zostało wyprowadzone poprzez pogląd na pozostałe fasady budynków ambasad znajdujących się wzdłuż ulicy.

Szklana elewacja wzbogacona jest o pionowe drewniane elementy, nierównomiernie rozsiane, imitujące ułożenie drzew norweskiego terenu, pełniąc jednocześnie funkcję ukrywającą niektóre z części budynku. Pomalowane zostały w 4 kolorach: zieleń – synonim natury, brąz – synonim drewna, czerwień i żółć – tradycyjne norweskie kolory.

Funkcje Ambasady:

Droga wewnętrzna od bramy wjazdowej, aż po reprezentacyjne wejście oraz droga wewnętrzna prowadząca do garażu podziemnego i strefy cateringu, wykonana została z norweskiego łupka kamiennego, mającego wielorakie zastosowanie. Przed reprezentacyjnym wejściem do budynku ambasady znajduje się zielona wyspa, na której umiejscowiono roślinność, drzewa oraz maszt z flagą Norwegii. Nad podjazdem pod wejście główne rozpostarte jest zadaszenie pozwalające na przyjmowanie gości nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wizytujących ambasadę wita kamienna fasada z napisem i herbem, który dodatkowo nocą jest podświetlany. Pion komunikacyjny reprezentacyjny znajduje się pomiędzy wejściem głównym do ambasady, a częścią konsularną i został on przeznaczony dla Ambasadora oraz jego gości. Poziom 0, to odpowiednio przygotowane biura osób funkcyjnych niższego szczebla. Znajduję się tam również sala konferencyjna, sanitariaty, pomieszczenie socjalne czy archiwum. Dostęp do tej części jest poprzedzony koniecznością przejścia przez jedną ze śluz zewnętrznych lub wewnętrznych.

Poziom 1, to gabinet samego ambasadora oraz jego zastępcy, pokoje biurowe osób funkcyjnych wyższego szczebla, sanitariaty, sala konferencyjna oraz taras z widokiem na dziedziniec wewnętrzny obiektu. Poziom ten jest skomunikowany wewnętrznie z częścią konsularną z zachowaniem zasad udzielania dostępu do poszczególnych stref. Poziom 2, to apartament gospodarza, część mieszkalna
do dyspozycji szyfranta oraz pokoje gościnne. Dziedziniec to kolejne zielone miejsce, idealne na spacer i spokojną rozmowę wśród natury i na świeżym powietrzu. Miejsce to może w każdej chwili być urozmaicone o wystawę rzeźb czy choćby sztuki współczesnej.

Funkcja Konsularna:

Konsulat, to część zlokalizowana we wschodnim skrzydle budynku odpowiadająca za przyjmowanie interesantów. Jej ulokowanie wzdłuż ulicy Kawalerii, wraz z bezpośrednim wejściem upraszcza procedury ochronne obiektu poprzez zminimalizowanie ruchu osób
postronnych wewnątrz otwartej przestrzeni terenu ambasady. Ulokowana przy wejściu śluza bezpieczeństwa zapewnia kontrolę. Parter konsulatu, to recepcja i poczekalnia, które umiejscowione zostały wzdłuż przeszklonej fasady budynku z widokiem na dziedziniec. Zapewniono odpowiednie pomieszczenia do obsługi Klienta w tym sanitariaty. Ta część budynku została zaprojektowana
tak, aby jedyną możliwością przejścia do części ambasady było poprzez pierwsze piętro konsulatu.

Stanowi to naturalnie zbudowaną, kolejną linię ochronną przed niepożądanymi osobami. Pierwsze piętro konsulatu, to pomieszczenia biurowe dla Konsula oraz pracowników administracyjnych. Ciąg komunikacyjny pozwala przejść na teren ambasady oraz wyjść
bezpośrednio na taras z widokiem na dziedziniec wewnętrzny.

Funkcje Centrum Edukacji Zagranicznej

Obiekt o nazwie Centrum Edukacji Zagranicznej pełni funkcję promocji i edukacji ściśle związanej ze skandynawskim krajem. Duża przestrzeń w postaci wielofunkcyjnej Sali, w której nie zabrakło części bufetowej – kawiarnia, pozwala na organizowanie występów artystycznych, wystaw lub spotkań dostępnych dla szerszego grona ludzi.

Wejście do obiektu przewiduje wielofunkcyjną instalację pod elementy artystyczne i edukacyjne. Sposób w jaki zostało zaprojektowane pozwala na natychmiastowe włączenie obiektu w zakres ambasady, choćby na potrzeby organizowanych przyjęć dyplomatycznych
w pełni zapewniające integralność obiektu chronionego. Jest to dopełnienie założenia zaprojektowania obiektu ambasady jako bezpiecznego I otwartego budynku

Zabezpieczenia antyterrorystyczne:

Użyte szkło, to wysokiej klasy laminowane szkło kuloodporne, którego określenie poziomu kuloodporności powinno zostać zdefiniowane przez służby nadzorujące bezpieczeństwo w obiekcie. Rozwój technologii pozwolił również na użycie szkła, które dzięki
folii poliestrowej zapewnia lepsze parametry przeciwwybuchowe.

Model ambasady

Ogrodzenie obiektu, które być może swoim lekkim charakterem nie przypomina trudnej do sforsowania bariery może zostać w każdej chwili doposażone w systemy ochrony obwodowej. Mimo wszystko jego wysokość (2,5m) nie jest łatwa do pokonania, choćby ze względu na pionowe drewniane szczeble. Wjazd na teren ambasady wyposażony został w bariery antyterrorystyczne, chowane w podłożu. Dodatkowo wzmocniona brama wjazdowa, chowająca się w głąb ziemi stanowi kolejną przeszkodę. Wzdłuż fasady konsulatu ustawiono znacznej wielkości kamienie, które poza swoją dekoracyjną naturą pełnią równocześnie rolę drogowych barier ochronnych dla budynku.

Materiały

Do wykonania zewnętrznej elewacji został użyty „Skifer Sognda;” czyli łupek. Na frontowej ścianie umieszczony został herb oraz napis do odwzorowania którego użyto metody cięcia strumieniem wodnym. Skifer jest skałą osadową, a jej wykorzystanie w norweskim
budownictwie rozpoczęto jeszcze w XV wieku. Wyjątkowo surowy norweski klimat, wyjątkowa trwałość i odporność na różnorodne warunki atmosferyczne sprawiła, że znalazł on szerokie zastosowanie. Do wykonania elewacji wykorzystano typ Sogndal, który wydobywany jest w jednym z najładniejszych obszarów Norwegii, zlokalizowany przy Parku Narodowym Jostedelsbreen, Sogndal. Zastosowanie tego budulca przy budowie ambasady stanowi podkreślenie tradycji oraz waloru natury, który na każdym kroku spotykany jest w norweskiej przestrzeni.

Temat pracy: Ambasada Królestwa Norwegii wraz z Konsulatem oraz Centrum Edukacji Zagranicznej 

Uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego/Wydział Architektury i Sztuk Pięknych 

Kierunek: Architektura

Promotor: Prof. Nadz. Dr hab. Inż. Arch. Krzysztof Ingarden, mgr inż. Arch Piotrem Urbanowiczem

Autor: Piotr Jakub Blicharz

Czytaj też: Ciekawostki | Warszawa | Zieleń | Kultura | whiteMAD na Instagramie