Zbudują go na Woli. Tak będzie wyglądać Skwer Gwary Warszawskiej

Skwer Gwary Warszawskiej zbudowany zostanie pomiędzy ulicami: Leszno, Młynarską a al. Solidarności. W tym roku ogłoszony zostanie przetarg, a budowa ruszy w 2022.

Projekt powstał w Pracowni Architektury Krajobrazu Marta Tomasiak. Inwestycję przeprowadzi Zarząd Zieleni miasta stołecznego Warszawy. Całość prac ma pochłonąć 5 milionów złotych.

To wyjątkowo ważne miejsce na Młynowie, historycznie centrum lokalne okolicy. Przed wojną kręciły się tu karuzele Lunaparku Wenecja, od lat 60. tłumy przyciągał kultowy, modernistyczny bar o tej samej nazwie, a także dom handlowy PDT oraz kino W-Z. Chcemy, by zapomniana dziś przestrzeń stała się znów lokalnym centrum – miejscem sąsiedzkich spotkań, sportu i wydarzeń kulturalnych – mówi Justyna Glusman, dyrektora koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni.

Projekt przewiduje budowę kameralnego, zielonego miejsca, naszpikowanego atrakcyjnymi elementami architektury. Powstaną tu mała scena plenerowa, ściana wspinaczkowa, siłownia, strefa wystawiennicza, trawnik piknikowy, miejsce do organizowania pokazów plenerowego kina, alejka rekreacyjna z siedziskami i stolikami do gier, zamgławiacze, budynek małej kawiarni, toaleta oraz ścieżka nad runek parkowym wśród drzew.

Koncepcja skweru przy dawnym PDT-cie na Woli powstała dzięki współpracy warszawskiego Zarządu Zieleni, projektantów i socjologów Fundacji Na Miejscu oraz mieszkańców – zgodnie z założeniem, że to społeczność jest ekspertem w swojej okolicy. W 2017 roku odbyły się pierwsze warsztaty i konsultacje społeczne, w których wzięło udział ok. 500 osób. Mieszkańcy jak i przedstawiciele sąsiednich skwerowi instytucji okazali się bardzo zaangażowani w prace nad zmianą tej przestrzeni.


Serce całego skweru stanowi strefa otwartego trawnika, podobnie jak park przecięta skośnie ścieżką dla pieszych. W południowej części polany zaplanowano otwarty trawnik piknikowy oraz miejsce na kino letnie. W części północnej natomiast elementy zabawowe dla dzieci – karuzelę, zjeżdżalnię i inne. Całość ma okalać wiszące oświetlenie. Projekt zakłada wprowadzenie kwitnących roślin cebulowych na trawniku południowym, tak by zwiększyć jego atrakcyjność wczesną wiosną.

W listopadzie 2018 roku podpisano umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania skweru, a w kwietniu 2019 roku odebrano szczegółową koncepcję, którą przygotowała Pracownia Architektury Krajobrazu pod kierownictwem Marty Tomasiak. W 2020 roku Zarząd Zieleni m.st Warszawy wystąpił do Rady Warszawy o dodatkowe środki, które pozwolą zrealizować projekt. Skutecznie. 10 grudnia 2020 roku na sesji Rady Miasta przyznano na realizację projektu skweru kwotę pięciu milionów złotych. To był moment, w którym mogliśmy zacząć prace nad dokumentacją przetargową na projekt budowlany i wykonawczy. Będą się one  toczyć w 2021 roku, zaś  start robót planowany jest na 2022 rok.

Czytaj też: Warszawa | Zieleń | Meble miejskie | Urbanistyka

źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy