Zdjęli bruk i będą sadzić rośliny. Transformacja ulicy Grochowskiej w Warszawie

Pracownicy Zarządu Zieleni m.st. Warszawy prowadzą zieloną transformację ulicy Grochowskiej. W wielu fragmentach zdjęto już kostkę brukową, odsłaniając ziemię, w której rosnąć będą rośliny.

Rozbetonowanie i nasadzenia realizowane są w ramach projektu zgłoszonego przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Prace obejmują 730 m kw. powierzchni. Projekt zakłada zdjęcie kostki brukowej i zastąpienie jej trawnikiem, na którym w przyszłym roku będą nasadzone krzewy.

Zdemontowaliśmy już płyty betonowe i podbudowę. Korzenie drzew zabezpieczyliśmy warstwą ziemi. Po ustawieniu obrzeży resztę utworzonych przestrzeni uzupełnimy ziemią urodzajną i wykonamy nasadzenia – informują pracownicy Zarządu Zieleni.

Zmiany poprawią wygląd ulicy Grochowskiej i uczynią teren przyjaźniejszy mieszkańcom.
Rozpłytowanie wpłynie pozytywnie na zatrzymanie wód opadowych i roztopowych w miejscu, gdzie one powstały. W efekcie zwiększy się retencja wody w glebie, co zapobiegnie jej odpływowi. Usprawnienie retencji wody jest konieczne, ponieważ z powodu zachodzących zmian klimatu Warszawa będzie coraz częściej doświadczać ulewnych deszczów na przemian z okresami intensywnej suszy.


Podobne prace wkrótce prowadzone będą na ulicy Podskarbińskiej. Zazielenienie ul. Grochowskiej to realizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy projekt nr 1022 z Budżetu Obywatelskiego pn. „Wielkie rozpłytowanie – więcej zieleni, mniej betonu”, na który zagłosowało 3084 mieszkańców.

Czytaj też: Ekologia | Zieleń | Warszawa | whiteMAD na Instagramie

źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy