Żegnają nielegalne reklamy. Uchwała krajobrazowa w Krakowie zaczęła działać

Uchwała krajobrazowa w Krakowie została przyjęta dwa lata temu. Obowiązywał jednak okres przejściowy – przedsiębiorcy przez ten czas mogli dostosować wygląd nośników reklamowych. Nowe przepisy określały zasady, jak reklamy mogą wyglądać.

Pierwszego lipca zakończył się okres przejściowy, dlatego w Krakowie rozpoczęło się wielkie sprzątanie miasta. Usuwane są wielkie bilbordy i płachty rozwieszone na płotach. Zdejmowane nośniki odkrywają często nowe, niedostrzegane dotąd przestrzenie, które często są zaniedbane.

Uchwała krajobrazowa w Krakowie wprowadza ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych, tj. bannery, billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo-reklamowe (tzw. okrąglaki), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m kw., a także inne tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe umieszczane na obiektach budowlanych. Dokument precyzuje także warunki lokalizacji tych nośników w poszczególnych strefach.


Przyjęte zapisy dopuszczają bannery reklamowe na czas prowadzenia robót budowlanych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy i nie częściej, niż co 7 lat. Natomiast reklama na obiektach budowlanych – co do zasady – ma być sytuowana wyłącznie na poziomie parteru budynku, w sposób niezasłaniający okien, drzwi i detali architektonicznych. Uchwała uszczegóławia także takie kwestie, jak podświetlenie tablic reklamowych, odległość billboardu od budynku, sytuowanie paneli reklamowych (np. w wiatach przystankowych czy w przejściach podziemnych), odległość wolnostojących tablic reklamowych od skrzyżowań czy minimalną odległość między wolnostojącymi tablicami reklamowymi na terenach ulic wlotowych.

Na pełne efekty działania uchwały krajobrazowej trzeba jeszcze poczekać. Odsłonięte miejsca za bilbordami to często tereny prywatne, a ich posprzątanie wymaga podjęcia dodatkowych działań.

Jednak dzięki współpracy z mieszkańcami, staramy się reagować jak najszybciej. Strażnicy miejscy monitorują sytuację i działają na bieżąco. Jeśli zauważysz teren, który wymaga interwencji, zgłoś to pod numer straży miejskiej: 986 – czytamy w komunikacie na stronie miasta krakow.pl.

Przepisy egzekwuje Wydział Architektury UMK oraz ZDMK. W Wydziale utworzono dwa referaty, które zajmują się tylko tym zadaniem. Jedną z ostatnich interwencji, którą przeprowadzono jest usunięcie alei nielegalnych reklam z płotu Parku Zdrojowego. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Najnowszy przykład usuwania reklam opublikował profil ŁADny Kraków na Facebooku. Na zdjęciu określonym mianem “krajobrazu po bitwie” widać pozostałości po usuniętych nośnikach:

fot. ŁADny Kraków, facebook.com/ladnykrakow

Uchwała zakazuje sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba że ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego. Regulacje w zakresie ogrodzeń obowiązywać mają jednak wyłącznie w odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W uchwale znalazły się także zapisy dotyczące wysokości, rodzaju oraz kolorystyki materiałów małej architektury, a także zakaz ich sytuowania w sposób kolidujący z zachowaniem ciągłości przejść dla pieszych i tras rowerowych.

fot. B. Świerzowski, źródło: UM Kraków

Czytaj też: Kraków | Elewacja | Kamienica | Walka z reklamami | WhiteMAD na Instagramie