Fot. UM Warszawa

Zieleń zamiast betonu na placu przed pawilonem Zodiak. Prace już trwają

Plac przed Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak, zlokalizowanym przy pasażu Wiecha, wkrótce przejdzie znaczącą metamorfozę. W ramach projektu mającego na celu zazielenienie i ekologiczną rewitalizację przestrzeni miejskiej, teren ten stanie się bardziej przyjazny dla mieszkańców i środowiska. Inicjatywa ta jest częścią szerszego programu “Nowe Centrum Warszawy”, który ma na celu poprawę jakości życia w stolicy poprzez wprowadzenie większej ilości zieleni do przestrzeni publicznych.

Zgodnie z planem, znaczna część placu zostanie „rozpłytowana”, co oznacza usunięcie części betonowej nawierzchni i zastąpienie jej zielenią. Na placu pojawią się zielone wyspy, które będą działać jako mikroekosystemy z funkcją retencjonowania wody opadowej. Latem nowe nasadzenia nie tylko zapewnią cień, ale również schłodzą otoczenie dzięki odparowywaniu wody z powierzchni liści. Plac zostanie wyposażony w siedliska dla ptaków i owadów, co przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności w centrum miasta. Dobór roślin został starannie przemyślany, aby wzmocnić tzw. usługi ekosystemowe, jednocześnie minimalizując koszty utrzymania zieleni. Pod placem powstanie zbiornik retencyjny do magazynowania wód opadowych, które będą wykorzystywane do nawadniania roślinności.

“Pełen zieleni i kwiatów zakątek w sąsiedztwie kawiarni “Zodiak” cieszy się nie mniejszą frekwencją niż kawiarniany taras” – zdjęcie pochodzi z tygodnika Stolica nr 24 (1175) 14.06.1970

Zodiak


“Już wkrótce plac przed Zodiakiem zmieni się nie poznania. Przed pawilonem posadzimy 34 nowe drzewa, m.in. brzozy i graby, a wszystkie elementy dotychczasowego zagospodarowania, zostaną użyte ponownie. Mam nadzieję, że dzięki zielonej metamorfozie oraz nowym miejscom do wypoczynku będzie to jedno z ulubionych miejsc spotkań w naszym mieście” – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Plac przed pawilonem Zodiak obecnie i po metamorfozie. Fot. Bogdan JS/fotopolska.eu, Licencja: CC-BY 4.0 i UM Warszawa

Plac będzie nadal pełnił swoje dotychczasowe funkcje, takie jak wystawiennicze, rekreacyjne i komunikacyjne. Znajdą się na nim nowe miejsca do siedzenia, stojaki rowerowe oraz przestrzeń na stoliki kawiarniane. Nowatorsko, jak na lokalizację śródmiejską, potraktowana zostanie projektowana szata roślinna. Opiera się ona na wnikliwie dobranych, pod kątem przewidywanych cech siedliskowych, gatunków wywodzących się z naszych lokalnych, naturalnych krajobrazów – w tym przypadku turzycowisk, dąbrów świetlistych i grądów wysokich oraz muraw kserotermicznych. Projekt rewitalizacji został opracowany przez pracownię RS Architektura Krajobrazu. Zmiany przed Zodiakiem są częścią szerszego projektu przekształceń przestrzeni publicznych w centrum Warszawy. Aktualnie trwa przebudowa ulicy Chmielnej, od Nowego Światu do placu Pięciu Rogów, i dalej do pasażu Wiecha.

Fot. UM Warszawa

Celem przekształceń placu jest poprawienie jakości przestrzeni poprzez wprowadzenie zieleni, co będzie korespondowało z zielonym deptakiem na Chmielnej. Te proekologiczne zmiany mają na celu stworzenie bardziej przyjaznej i zdrowej przestrzeni miejskiej, która będzie służyć mieszkańcom Warszawy przez długie lata.

Inwestor: Miasto st. Warszawa reprezentowane przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Projektant: RS Architektura Krajobrazu

Skład projektowy: arch. kraj. Patryk Zaręba, arch. kraj. Monika Marzuchowska, arch. kraj. Joanna Gryszczuk

Opracowanie graficzne: arch. kraj. Joanna Szulczyk

Konsultacje fitosocjologiczne: dr hab. Piotr Sikorski

Źródło: UM Warszawa

Czytaj też: Architektura w Polsce | Place, Skwery, Parki  | Zieleń | Warszawa | Metamorfoza | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły