Zielona rewolucja w Krakowie. W 2021 roku miasto wyda 190mln na zieleń!

Zielona rewolucja w Krakowie trwa! Rada Miasta Krakowa przyjęła w środę budżet na 2021 rok. Wśród wielu planowanych przedsięwzięć dużą część stanowią inwestycje w zieleń. W przyszłym roku kontynuowana będzie tzw. zielona rewolucja w Krakowie – poprzez projektowanie nowych, doposażanie istniejących i rewitalizację zabytkowych parków. 

Na zieleń w 2021 roku Kraków przeznaczy ok. 190 mln zł. Mimo że przygotowanie budżetu w czasach kryzysu wywołanego sytuacją epidemiczną nie było łatwe, to kwota przeznaczona w nim na zielone działania daje możliwości na to, aby tę część życia krakowian, która wynika wprost z dostępności i realizacji terenów zielonych utrzymać na wyznaczanym od 2015 roku, coraz wyższym poziomie


“Dalej będziemy dbać o to, co mamy najpiękniejsze – parki, lasy, dzikie ostoje przyrody. W dalszym ciągu będziemy projektować przestrzeń dla mieszkańców. Dalej będziemy realizować powierzone zadania, które są spełnieniem oczekiwań krakowian” – mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Tworzenie nowych parków, skwerów, zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych, pojawienie się wielu parków kieszonkowych sprawia, że odpowiednio finansowane musi być bieżące utrzymanie zieleni, której przybywa lub takiej, o którą w specjalny sposób ZZM jest zobowiązany się troszczyć, tak aby wcześniejsze wydatki w tym zakresie przynosiły długofalowe efekty. Zielona rewolucja w Krakowie jest wyjątkowo potrzebna!

Rok 2020 pokazał, że zieleń to ta część przestrzeni miejskiej, która nawet w czasach kryzysu nie może pozostać lekceważona czy spychana na boczny tor. To dzięki tej świadomości ZZM będzie w dalszym ciągu realizował zadania zarówno nowe jak i te już rozpoczęte.

Autopoprawka do budżetu dała możliwość realizacji w Krakowie takich działań jak np. budowa lubianych przez mieszkańców parków kieszonkowych czy realizacji Plant Podgórskich. Zadania, które zostały wpisane do budżetu to również nowe przedsięwzięcia, takie jak np. park Grzegórzki, zagospodarowanie terenu wokół pomnika na wzgórzu Kaim, zagospodarowanie terenu wokół stawu Płaszowskiego, rewitalizacja placu Kossaka.

Priorytetem dla Miasta jest kontynuowanie inwestycji już rozpoczętych. Można do nich zaliczyć Zakrzówek, park Duchacki, projekt Wisła Łączy, czy modernizację parku Bednarskiego. Do budżetu wprowadzono również szereg zadań, które znajdują się na etapie przygotowania. Są to przedsięwzięcia z projektami lub praktycznie gotowymi koncepcjami – np. park rzeczny Tetmajera, zagospodarowanie parku wokół dworku Matejki, rewitalizacja parku przy dworze Czeczów. Realizowane będą również zadania wynikające z budżetu obywatelskiego.

Zadania najtrudniejsze do realizacji to działania wieloaspektowe, skupiające w sobie różnorodne działania i obejmujące swoim zakresem znaczny obszar. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest projekt Wisła Łączy, na który składają się mniejsze działania realizowane w różnych częściach miasta.

Duże projekty wymagają równocześnie sporego nakładu czasu. Odpowiednie ich rozplanowanie to ogromne wyzwanie dla miasta. W działaniach ZZM przybywa zadań długofalowych. Założenie jest takie, by dzięki ich realizacji podnosiła się jakość życia krakowian.

“W swoich działaniach staramy się, aby w każdej krakowskiej dzielnicy realizować zadania, które będą korzystnie wpływały na poziom dostępności terenów zielonych oraz jakość tych już istniejących, bez względu czy mowa o śródmieściu czy dzielnicach oddalonych od centrum. Wysokość konkretnych kwot nie zawsze odzwierciedla wartość jaką zadanie niesie dla dzielnicy. W niektórych miejscach mówimy bowiem o utworzeniu nowego parku, którego brakuje mieszkańcom, w innych o rewitalizacji parku już istniejącego, z którego mieszkańcy korzystają. Ważne jest więc, aby na zadania realizowane w dzielnicach patrzeć głównie przez pryzmat potrzeb i korzyści jakie niosą dla mieszkańców. Zawsze dążymy do tego, aby je wyrównywać i starać się, aby dostęp do zieleni był dla wszystkich jak największy. Przykładem takich realizacji są chociażby parki kieszonkowe, które pojawiają się w każdej krakowskiej dzielnicy. W budżecie na przyszły rok również znalazło się dla nich miejsce” – zaznacza dyrektor Kempf.

Oto szereg zielonych miejsc i projektów w Krakowie, które przygotowywać lub realizować będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w 2021 roku:

 • kolejne etapy parku Duchackiego
 • skatepark przy ul. Kąpielowej
 • Planty Podgórskie- parki Drwinka, Aleksandry i Lilii Wenedy
 • park Zakrzówek
 • park Grzegórzki – PRZECZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ!
 • kolejne Ogrody Krakowian
 • zagospodarowanie terenu wokół stawu Płaszowskiego
 • Węgrzynowice
 • park Stacja Wisła
 • park Bednarskiego
 • zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim
 • rewitalizacja Parku Lotników Polskich
 • ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich
 • skwer przy fabrycznej
 • Młynówka Królewska
 • zalew Bagry
 • park wokół Dworku Matejki
 • zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową
 • park rzeczny Tetmajera
 • rewitalizacja placu Kossaka
 • budowa parku Rzecznego Białucha
 • park przy Dworze Czeczów
 • skatepark Cechowa
 • plac zabaw Klub Soboniowice
 • park miejski przy Łokietka
 • park przy ul. Jahody
 • budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej
 • budowa ogródka jordanowskiego os. Słoneczne
 • rewitalizacja Plant Mistrzejowickich
 • modernizacja alejek w parku Solvay
 • uroczysko Kantorowice
 • plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski
 • plac Grzegórzecki
 • zalew Nowohucki
 • park rzeczny Ogród Płaszów
 • dolina rzeki Sudół Dominikański
 • projekt Wisła Łączy
 • park Kurdwanów
 • plac Axentowicza
 • park przy Karmelickiej
 • aleja Róż na nowo
 • park w Łagiewnikach
 • park Jordana
 • park przy Chałupnika
 • park przy Dekerta
 • park Ogrody nad Sudołem
 • park rzeczny Wilga
 • park Lotników Polskich

Czytaj też: Kraków | Zieleń | Ekologia | Metamorfoza | Rośliny |

źródło: krakow.pl