Zielona Wizja Warszawy. Miasto będzie neutralne klimatycznie od 2050 r.

W czwartek 20 kwietnia 2023 r. rani przyjęli uchwałę, która określa “Zieloną Wizję Warszawy”. To dokument, który wskazuje, w jaki sposób stolica Polski może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

“Zielona Wizja Warszawy” to efekt dwuletniej pracy miasta. Warszawa przystąpiła do Programu Rozwoju Zielonych Miast, stworzonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Uczestnicy programu zobowiązali się do przygotowania planu, dzięki któremu dane miasto osiągnie neutralność klimatyczną. Przepisy są swego rodzaju mapą drogową, która wskazuje konkretne działania, które muszą podjąć władze miasta, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Naukowcy są zgodni: mamy ostatnią szansę na powstrzymanie globalnego ocieplenia. Stolica stawia czoło temu wyzwaniu. Jako miasto chcemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zielona Wizja Warszawy to dokument, który jasno wskaże nam, w jaki sposób osiągnąć te cele – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy oraz przewodniczący Komisji Środowiska i Klimatu w Europejskim Komitecie Regionów.

Dziś w Polsce 60 proc. osób mieszka w miastach. Jednocześnie miasta odpowiadają za 70 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dlatego aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym należy podjąć kroki w celu zmniejszenia emisji gazów zwłaszcza w największych miastach w Polsce. W dokumencie “Zielona Wizja Warszawy” opisano 27 działań w sześciu obszarach, które pozwolą osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Wśród nich są działania dotyczące infrastruktury energetycznej, budynków, planowania przestrzennego, transportu, odpadów komunalnych oraz budowa kapitału społecznego. Miasto będzie inwestować w zeroemisyjny transport i dotować inwestycje w odnawialne źródła energii.

Realizacja tych działań ma poprawić jakość powietrza, co ma pozytywnie wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Poprawie ulegnie też estetyka miasta – pojawi się więcej zieleni.


Dokument został opracowany w oparciu o konkretne wskaźniki, które pozwoliły m.in. określić wysokość emisji gazów cieplarnianych w Warszawie oraz dokonać szczegółowej analizy stanu miasta. Wszystko to dzięki wykorzystaniu dwóch uznanych na świecie metodologii: Planu Działań na Rzecz Zielonego Miasta (ang. Green City Action Plan), opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Planu Działań na Rzecz Klimatu (ang. Climate Action Plan), opracowanego przez C40 Cities Climate Leadership Group.

Swoją opinię na temat dokumentu mieszkańcy mogą wyrazić za pośrednictwem strony klikając TUTAJ.

źródło: UM Warszawa (www.um.warszawa.pl)

Czytaj też: Ekologia | Warszawa | Zieleń | Miasto | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły