Zielone światło dla przebudowy Rynku Łazarskiego w Poznaniu. Tylko dlaczego tak dużo betonu?

Radni w Poznaniu znaleźli dodatkowe pieniądze na zrealizowanie projektu przebudowy Rynku Łazarskiego. Nowe otwarcie rynku ma nastąpić latem 2021 r.

Prośbę o przesunięcie środków w budżecie miasta skierował do radnych prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Członkowie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Rewitalizacji zgodzili się przeznaczyć dodatkowych 6,9 mln zł, aby można było podpisać umowę z wykonawcą. W postępowaniu przetargowym, którego termin składania minął 6 listopada, złożone zostały trzy oferty. Najtańszą z nich, na kwotę 42,4 mln zł złożyła firma Skanska S.A. Kolejną, na kwotę 43,4 mln zł zadeklarowała firma Budimex S.A. Trzecia o wartości 53,7 mln zł wpłynęła ze strony firmy Jakon sp. z o.o.

Było to trzecie postępowanie przetargowe Miasta, które miało na celu znalezienie wykonawcy inwestycji przebudowy Rynku Łazarskiego. W pierwszym, ogłoszonym w lipcu 2018 roku, nie złożono żadnej oferty. W lutym 2019 roku ogłoszono więc drugie postepowanie przetargowe, w którym złożona została jedna oferta – firmy Budimex S.A. na kwotę przekraczającą 56,5 mln. zł.

Aby zmieścić się w budżecie urzędnicy postanowili złagodzić oczekiwania wobec wykonawców i dokonali „drobnych” zmian projektowych, które wygenerowały oszczędności. Niestety w wydanym komunikacje Urzędu Miasta w Poznaniu nie poznaliśmy szczegółów zmian. Poczynione zabiegi  przyniosły skutek w postaci trzech złożonych ofert w postępowaniu. Najtańsza spośród nich opiewała na kwotę 42,3 mln złotych i była o 14 milionów tańsza od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w marcu tego roku. Choć różnica w kwocie ofert była znacząca, ciągle przewyższała zakładany budżet planowany na realizację tego zadania, który wynosi 35 mln zł. Dodatkowe 7 mln zł ma pozwolić dokończyć realizację projektu.

Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się 3 grudnia. Jeśli na zwiększenie kwoty zgodzą się radni to możliwe będzie formalne rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.


O projekcie Rynku Łazarskiego pisaliśmy już przed rokiem. Przygotowano go w Autorskiej Pracowni Architektonicznej Jacka Bałuta. Projekt przewiduje budowę ogromnej wiaty z okrągłym dachem, pod którą przygotowano stanowiska dla handlarzy. Plac zyska nową nawierzchnię i zieleń. Odnosimy jednak wrażenie, że betonowych elementów w projekcie jest za dużo co może być odczuwalne w gorące i słoneczne dni. Oczekiwalibyśmy więcej zieleni w obrębie samego placu i mamy nadzieję, że wykonawca dobrze przyłoży się do nasadzeń, a mieszkańcy Łazarza będą mogli znaleźć zacienione miejsca na swoim nowym rynku. Więcej o projekcie tutaj.

źródło: UM Poznań