Zielone Szlaki Warszawy

Zielone Szlaki Warszawy – chcą połączyć wszystkie parki w stolicy!

Działacze Forum Rozwoju Warszawy mają pomysł, aby w Warszawie powstała ogromna ścieżka dla pieszych i rowerów, która może połączyć największe parki. Zielone Szlaki Warszawy to nie jest futurystyczna fanaberia. To realna koncepcja, która ma szanse na realizację. 

Idea jest taka, aby połączyć największe parki w Warszawie tworząc w ten sposób zielony trakt, którym można będzie spacerować godzinami. Zielone Szlaki Warszawy to projekt, nad którym członkowie Forum Rozwoju Warszawy pracowali przez ostatnie trzy lata. Plan zakłada, że obecnie rozrzucone po całym mieście tereny zielone byłyby połączone jednym szlakiem. To różne parki, skwery, ogródki i lasy. Przemieszczanie się między nimi byłoby możliwie dzięki sieci kładek i mikrotuneli.

W ten sposób mogłaby powstać ścieżka o łącznej długości nawet 400 kilometrów! Dostępna będzie dla pieszych i rowerzystów, wyróżniać ją będzie to, że będzie niedostępna dla samochodów. Plan zakłada, że elementem szlaku będzie kładka pieszo-rowerowa, która ma połączyć dwa brzegi Wisły. Budowa tej kładki nad rzeką jest obecnie wstrzymana.

Zielone Szlaki Warszawy


Koncepcja wyrosła z obserwacji przestrzeni miasta i jej charakteru: ekstensywna zabudowa przeplata się z terenami zieleni, które budują obraz Warszawy jako aglomeracji o bujnym ekosystemie, co czyni ją miastem wyjątkowym pośród wielu innych ośrodków miejskich o intensywnej urbanistyce. Po dokładniejszej analizie okazuje się jednak, że tereny zieleni mimo że ze sobą sąsiadują, odseparowane są od siebie np. trasami szybkiego ruchu (przykładowo: Park Kaskada i Park Stawy Kellera), a ich naturalna różnorodność nie jest spięta ujednoliconą identyfikacją wizualną (oznaczenie w terenie, mała architektura). Warszawska zieleń, to obecnie oazy mikroklimatu, do których trzeba celowo „przedzierać się”, by z nich skorzystać. Zielone Szlaki uczynią miasto szytym zielenią, w jej oczywiście służebnym charakterze wobec podstawowych funkcji miejskich: realizacji codziennych potrzeb życiowych i zawodowych mieszkańców – czytamy na stronie internetowej Forum Rozwoju Warszawy.

Realizacja projektu Zielone Szlaki Warszawy miałaby zająć 15 lat. Koncepcję przygotował architekt Patryk Dominik Zaremba związany z Forum Rozwoju Warszawy. Koncepcję wizualną opracowała firma TOBA Invest sp. z o.o. Wizualizacje przestrzenne stacji Szczęśliwiec, tunelu i kładki przygotwali również projektanci firmy TOBA Invest.

Aby taka sieć mogła powstać potrzebne są skoordynowane działania mieszkańców, zarządu zieleni oraz miasta. Część z elementów mogłaby powstać w ramach Budżetu Obywatelskiego. Forum zaznacza, że przedstawiony plan to dopiero koncepcja i wymaga głębszej analizy oraz zaplanowania działań. W ten sposób mogłaby powstać nowa jakość zieleni, która wyróżniłaby Warszawę na tle innych metropolii. Więcej informacji o koncepcji znajdziecie na stronie internetowej Forum Rozwoju Warszawy.

Czytaj też: Warszawa | Zieleń | Ciekawostki | Park

wiz. TOBA Invest sp. z o.o., źródło: Forum Rozwoju Warszawy