Zmiany w centrum Poznania. Przy Półwiejskiej powstanie pierwszy woonerf w mieście! 

Ulica Kwiatowe to jedna z najciekawszych ulic w Poznaniu. Ciągnąca się od ulicy Półwiejskiej, aż do ulicy Łąkowej wąska uliczka już niedługo zmieni się nie do poznania. Na odcinku od Półwiejskiej do ulicy Rybaki zmieni się w woonerf, który będzie pierwszą tego typu przestrzenią w mieście.

Czym jest woonerf? Według definicji, woonerf to rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne. Woonerf jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej. Tego typu rozwiązania są popularne we wszystkich największych miastach Europy.

Pierwszy poznański woonerf ma powstać w miejscu ulicy Kwiatowej na odcinku od Półwiejskiej do ulicy Rybaki. Według założeń obecna, dwukierunkowa ulica ma stać się zieloną przestrzenią przyjazną pieszym i rowerzystom. Ważną zmianą ma być ograniczenie ruchu samochodowego w tej części miasta, co ma się bezpośrednio przełożyć na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Zieleń składająca się z nowo nasadzonych drzew i kwietników została zaplanowana naprzemiennie – częściowo po stronie południowej, częściowo po północnej. Takie rozwiązanie wymusi wolniejszy ruch samochodów. Na Kwiatowej powstaną również ogródki gastronomiczne, które mają przyciągać mieszkańców. Projekt przebudowy został poprzedzony odbywającymi się w maju konsultacjami społecznymi. Pierwsze prace mają się rozpocząć na początku 2020 roku.