Praca dyplomowa. Azyl dla drapieżnych zwierząt kotowatych w Płocku.

Azyl dla drapieżnych zwierząt kotowatych w Płocku pochodzących z nielegalnych hodowli i przemytów to praca dyplomowa Sebastiana Jędrzejewskiego w ramach obrony pracy Inżynierskiej pod kierunkiem promotora mgr inż. arch. Andrzeja Kurzawskiego na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pretekstem do stworzenia projektu azylu był udaremniony przemyt tygrysów na polskiej granicy w październiku 2019 r., ukazujący problem braku ośrodka ratującego dzikie zwierzęta. Zaprojektowany obiekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie takiego miejsca w Polsce. Azyl znajduje się na skarpie wiślanej w Płocku. Program obiektu obejmuje podział na części dla … Czytaj dalej  Praca dyplomowa. Azyl dla drapieżnych zwierząt kotowatych w Płocku.