z19717586Q,Projekt-stacji-metra-C4—Powstancow-Slaskich–pro