Regulamin serwisu

Regulamin – warunki korzystania z serwisu internetowego whitemad.pl

Postanowienia ogólne:

1.Wydawcą serwisu internetowego whitemad.pl („Serwis”) jest MADGROUP + Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Os. Orła Białego, nr 51, lok. 5, 61-251 Poznań.
2.Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych tematyką mody, architektury i dizajnu.
3.Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
4.Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności do układu stron internetowych Serwisu, materiałów graficznych i tekstowych korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielonej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
5.Korzystanie z zawartości Serwisu jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
6.Zabronione jest wykorzystanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub w części do innych celów, w tym do kopiowania, publicznego odtwarzania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody MADGROUP + Sp. z o.o.

Polityka prywatności, podsumowanie:

1.MADGROUP + Sp. z o.o. w pełni uznaje prawo użytkowników Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych.
2.Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania przez użytkownika danych, które umożliwiają jego identyfikację.
3.Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże MADGROUP zastrzega, iż w przypadku korzystania z niektórych usług, w szczególności przesyłania poprzez strony Serwisu pytań lub komentarzy drogą elektroniczną, dystrybucję magazynu WhiteMAD, użytkownik będzie zobowiązany do podania określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, numer telefonu.
4.Dane osobowe użytkowników będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie do własnego użytku i zgodnie z obowiązującym prawem.
5.Dane osobowe podawane przez użytkowników mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych usług, określania preferencji użytkowników, informowania użytkowników o nowych usługach. Administratorem danych osobowych użytkowników jest MADGROUP. Zbiór zgromadzonych danych osobowych stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na serwerze Serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, do której dostęp mają wyłącznie administrator danych lub osoby, które zostały przez niego upoważnione.
6.Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich usunięcia ze zbioru danych osobowych.
7.MADGROUP nie ujawnia danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na ujawnienie jego danych osobowych, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
8.Serwis korzysta z technologii plików „Cookie” w celach statystycznych, zbierania informacji o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron Serwisu, a także w celu dostosowania usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.
9.Za pomocą cookies nie można przejąć żadnych danych z komputera Użytkownika.
10.Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia ich obsługi udostępnianej w używanej przez niego przeglądarce internetowej.
11.MADGROUP nie odpowiada za treść i politykę ochrony danych osobowych na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki przekierowaniom (adresom url) umieszczonym na stronach Serwisu.

Postanowienia końcowe:

1.Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności na Politykę prywatności.
2.MADGROUP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uaktualnień w Regulaminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Zmiany i uaktualnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.

Zakup magazynu:

1.Zakup magazynu WhiteMAD można dokonywać za pomocą formularza zamówienia.
2.Opłaty należy dokonywać poprzez system Przelewy24.
3.Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
4.W sprawie problemów technicznych reklamacje przyjmowane są korespondencyjnie lub drogą e-mailową pod adresem sprzedaz@whitemad.pl.
5.Realizacja zamówienia następuje do 3 dni roboczych od dnia zamówienia magazynu,
6.Obowiązuje 14-dniowym termin zwrotu towaru bez podania przyczyny. Towar nie może nosić śladów zniszczeń.
7.Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu w formie pisemnej dokumentu reklamacyjnego na adres:
MADGROUP + Sp. z o.o. ul. Dygata 6/25, 01-748 Warszawa.
8.Do podstawowej ceny magazynu doliczyć należy opłatę za przesyłkę. Wysokość opłaty umieszczona jest w Serwisie w Sklepie.