Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. W redakcji magazynu whiteMAD dbamy o waszą prywatność. Niżej przeczytacie zasady i cele, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu waszych danych. Dowiecie się również, jakie macie prawa korzystając z serwisu whitemad.pl oraz jak skontaktować się z nami, aby realizować te prawa.

Jesteście użytkownikami serwisu whitemad.pl. Wasze dane przetwarzane są przez MADGROUP + Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. os. Orła Białego nr 51/5, kod pocztowy 61-251, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000600553, NIP 7822606726.

Z każdą sprawą, która związana jest z przetwarzaniem waszych danych osobowych możecie kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (redakcja@whitemad.pl) oraz tradycyjnej, przesyłając list na adres podany wyżej.

Przepisy RODO precyzyjnie określają, jakie są prawa użytkowników i jakie z tego powodu ciążą na nas obowiązki. Nasi użytkownicy mogą:
– zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych,
– dokonać ich zmian,
– zażądać ich usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– zażądać sprzeciwu ich przetwarzania,
– zażądać przeniesienia danych,
– wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie.

Brzmi groźnie, ale nie macie powodów do obaw. To formalność, która jest wymagana od wszystkich podmiotów.

Jaki jest cel przetwarzania danych? Wynikają wyłącznie z funkcjonalności udostępnionych w serwisie:

Przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy z użytkownikiem serwisu whitemad.pl zawartej na podstawie regulaminu zamieszczonego w serwisie (czytaj tutaj), obejmują analizę danych w celu doskonalenia naszych usług i działania serwisu oraz dbania o bezpieczeństwo. Podstawą takiego przetwarzania waszych danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dlatego, że dane te są niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.
Analiza danych – statystyka. Wykorzystujemy ją by usprawnić działanie serwisu, lepiej poznać jego użytkowników i zapewnić im większą interakcję. Nie profilujemy publikowanych przez nas artykułów, czyli korzystając z serwisu widzisz artykuły w taki sam sposób, jak inni użytkownicy.
Kupując magazyn whiteMAD na naszej stronie użytkownicy podają nam swoje dane adresowe, które są niezbędne do zrealizowania przesyłki. Wykorzystujemy je więc tylko do sprawnego dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską. Dane te nie są dalej przetwarzane.

Okres przetwarzania: do chwili zrealizowania świadczeń określonych umową, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne w celu rozliczenia lub dochodzenia roszczeń, lub do chwili, kiedy nie zgłosicie swojego sprzeciwu i zażądacie ich usunięcia.

Do jakich danych mamy dostęp? Korzystając z serwisu whitemad.pl przekazujesz nam swój numer IP oraz godzinę wejścia na stronę. Nie mamy jednak możliwości identyfikacji konkretnych osób po numerze IP. Dane te służą nam wyłącznie do celów ogólnej statystyki, dzięki czemu możemy poznać, które artykuły cieszyły się największą popularnością użytkowników. Pozostawiasz też tzw. pliki cookies, o czym informujemy każdego nowego użytkownika odwiedzającego dowolną stronę w domenie whitemad.pl. Pliki cookies służą nam wyłącznie do usprawnienia działania serwisu. Informacje, które zbieramy w ten sposób nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie możemy ustalić waszej tożsamości. Pliki cookies zapisywane są jednak w pamięci urządzenia, z którego korzystacie i pozwalają określić parametry techniczne urządzenia takie jak: rodzaj przeglądarki internetowej, język, system operacyjny, dostawca usług internetowych, data, czas i lokalizacja do poziomu miejscowości. To my mamy wyłączny dostęp do tych danych, nie przekazujemy ich nikomu innemu.

Dane, które od was zbieramy są potrzebne do świadczenia usług na waszą rzecz. Ograniczamy zakres tych danych do minimum. Pamiętajcie, że nie zbieramy tzw. danych wrażliwych, a te, które zbieramy, nie przekazujemy innym podmiotom. Mogą one być udostępnione innym podmiotom jedynie wtedy, kiedy wymagają tego od nas przepisy prawa. Na szczęście do takiej sytuacji jeszcze nigdy nie doszło.

Regulamin

Warunki korzystania z serwisu internetowego whitemad.pl

Postanowienia ogólne:

1.Wydawcą serwisu internetowego whitemad.pl („Serwis”) jest MADGROUP + Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Os. Orła Białego, nr 51, lok. 5, 61-251 Poznań.
2.Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych tematyką mody, architektury i dizajnu.
3.Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
4.Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności do układu stron internetowych Serwisu, materiałów graficznych i tekstowych korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielonej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
5.Korzystanie z zawartości Serwisu jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
6.Zabronione jest wykorzystanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub w części do innych celów, w tym do kopiowania, publicznego odtwarzania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody MADGROUP + Sp. z o.o.

Polityka prywatności, podsumowanie:

1.MADGROUP + Sp. z o.o. w pełni uznaje prawo użytkowników Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych.
2.Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania przez użytkownika danych, które umożliwiają jego identyfikację.
3.Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże MADGROUP zastrzega, iż w przypadku korzystania z niektórych usług, w szczególności przesyłania poprzez strony Serwisu pytań lub komentarzy drogą elektroniczną, dystrybucję magazynu WhiteMAD, użytkownik będzie zobowiązany do podania określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, numer telefonu.
4.Dane osobowe użytkowników będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie do własnego użytku i zgodnie z obowiązującym prawem.
5.Dane osobowe podawane przez użytkowników mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych usług, określania preferencji użytkowników, informowania użytkowników o nowych usługach. Administratorem danych osobowych użytkowników jest MADGROUP. Zbiór zgromadzonych danych osobowych stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na serwerze Serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, do której dostęp mają wyłącznie administrator danych lub osoby, które zostały przez niego upoważnione.
6.Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich usunięcia ze zbioru danych osobowych.
7.MADGROUP nie ujawnia danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na ujawnienie jego danych osobowych, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
8.Serwis korzysta z technologii plików „Cookie” w celach statystycznych, zbierania informacji o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron Serwisu, a także w celu dostosowania usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.
9.Za pomocą cookies nie można przejąć żadnych danych z komputera Użytkownika.
10.Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia ich obsługi udostępnianej w używanej przez niego przeglądarce internetowej.
11.MADGROUP nie odpowiada za treść i politykę ochrony danych osobowych na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki przekierowaniom (adresom url) umieszczonym na stronach Serwisu.

Postanowienia końcowe:

1.Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności na Politykę prywatności.
2.MADGROUP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uaktualnień w Regulaminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Zmiany i uaktualnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.

Zakup magazynu:

1.Zakup magazynu WhiteMAD można dokonywać za pomocą formularza zamówienia.
2.Opłaty należy dokonywać poprzez system Przelewy24.
3.Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
4.W sprawie problemów technicznych reklamacje przyjmowane są korespondencyjnie lub drogą e-mailową pod adresem sprzedaz@whitemad.pl.
5.Realizacja zamówienia następuje do 3 dni roboczych od dnia zamówienia magazynu,
6.Obowiązuje 14-dniowym termin zwrotu towaru bez podania przyczyny. Towar nie może nosić śladów zniszczeń.
7.Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu w formie pisemnej dokumentu reklamacyjnego na adres:
MADGROUP + Sp. z o.o. ul. Dygata 6/25, 01-748 Warszawa.
8.Do podstawowej ceny magazynu doliczyć należy opłatę za przesyłkę. Wysokość opłaty umieszczona jest w Serwisie w Sklepie.