MHK-Fs820-IX Ul. Basztowa z Barbakanem i fragmentem krakowskiego oddziału Banku Polskiego SA. Autor fot. nieznany, 1926