Budynek przed renowacją. Autor zdjęcia: † Yanek/fotopolska.eu

Dom Literatury w Gdańsku. Kolejny zabytek odzyska blask!

Trwają konsultacje społeczne dotyczące renowacji, konserwacji i adaptacji budynków tzw. Zespołu Sierocińca. W budynkach, zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości Placu Obrońców Poczty Polskiej, miasto planuje stworzyć Dom Literatury i rozpocząć w nim działania związane z promowaniem i rozwojem dziedzictwa literackiego Gdańska.

Celem realizacji projektu „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki” jest ochrona przed degradacją i udostępnienie mieszkańcom, twórcom oraz turystom – poprzez utworzenie nowej placówki kultury – jednego z najcenniejszych zabytków miasta, który stanowi kontynuację zabudowy historycznego śródmieścia Gdańska.

Budynek przed renowacją. Autor zdjęcia: † Yanek/fotopolska.eu


Dom Dobroczynności (niem. Spend- und Waisenhaus) powstał w 1699 roku z inicjatywy władz Gdańska jako przytułek dla bezdomnych, żebraków i sierot, których liczebność wzrosła na skutek wojny ze Szwecją. W 1749 roku rozbudowano obiekt poprzez dobudowę mniejszego skrzydła. Pełnił swą funkcję do 1906 roku, kiedy lokatorów przeniesiono do nowego przytułku we Wrzeszczu. Dwa lata później w budynku utworzono placówkę medyczną, a w okresie międzywojennym był siedzibą redakcji pisma Danziger Volksstimme, organu prasowego Socjaldemokratycznej Partii Wolnego Miasta Gdańska. Obiekt przetrwał II wojnę światową i w 1967 został wpisany do rejestru zabytków. W 2016 roku lokatorów budynku wykwaterowano, a sam obiekt (dwa istniejące budynki dawnego sierocińca i przewidziany do odbudowy budynek dawnej szkoły) przeznaczono na siedzibę centrum kulturalnego Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa (względnie Dom Literatury). W lipcu 2022 rozpoczęto remont obiektu.

Brama na podwórze Domu Dobroczynności w 1906 i 2011r., fot. A. Schumann (CC BY-NC-ND 3.0 PL) i † Yanek/fotopolska.eu

Gdańsk Miasto Literatury zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowej placówki kultury dla mieszkańców, twórców i turystów! Swoje uwagi i spostrzeżenia na temat planowanych działań można zgłaszać poprzez internetowy formularz na stronie Dom Literatury. Dzięki aktywnemu udziałowi i zaangażowaniu mieszkańców, możliwe będzie przygotowanie oferty w pełni odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom wszystkich grup docelowych tego projektu.

Źródło: gdansk.pl

Czytaj też: Architektura | Metamorfoza | Renowacja | Historia | Gdańsk | Kultura

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły