Dworzec Gdańsk Główny zostanie wyremontowany. Wiemy, co się zmieni

Jeszcze w tym roku PKP S.A. planuje rozpoczęcie robót budowlanych na dworcu Gdańsk Główny. Gruntowna modernizacja zabytkowego obiektu ma poprawić jakość obsługi i dostosować budynek do potrzeb wszystkich grup pasażerów.

PKP S.A. otrzymała wszelkie niezbędne zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków do przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej. Spółka, wraz z wyłonionym zewnętrznym wykonawcą, finalizuje obecnie prace w tym zakresie. Po ich zakończeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, PKP S.A. ogłosi przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Planowany termin uruchomienia postępowania to II kwartał br.

W ramach modernizacji dworca Gdańsk Główny gruntownie przebudowane zostanie wnętrze obiektu. Planowane jest m.in. odtworzenie historycznego wyglądu holu głównego i dostosowanie budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Inwestycja zakłada także utworzenie nowej części tunelu podziemnego, która połączy istniejące przejścia na perony z budynkiem dworca oraz dojścia do przystanków tramwajowych i przejście pod ulicą Podwale Grodzkie.

PKP S.A. planuje, że inwestycja zostanie dofinansowana z funduszy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także ze środków własnych PKP S.A. i budżetu państwa.

Przebudowa gdańskiego dworca ma być realizowana w podobnym horyzoncie czasowym, co inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zarządca infrastruktury planuje zmodernizować perony i przejścia podziemne na stacji. Nad projektami czuwać będzie ten sam zespół Inżyniera Kontraktu. Pozwoli to na skoordynowanie działań wykonawców obu inwestycji oraz zminimalizowanie ewentualnych utrudnień dla pasażerów podczas prac budowlanych.

źródło: PKP SA