Przebudowa oraz Rozbudowa Galerii Miejskiej “Arsenał” i WMW

Koncepcja architektoniczna powstała w 2011 roku we współpracy grupy architektów z mode:lina architekci, Pracownią Architektoniczną Poznań_Projekt oraz AREN architecs.

Nic się nie dzieje, bo nic się nie dzieje […] – Jan Gehl

Wychodząc z założenia, że forma jest wynikiem zachowań, nie sama architektura, a dogłębna analiza sposobu funkcjonowania obszaru śród rynkowego stanowi odpowiedź na konkursowe zadanie przebudowy oraz rozbudowy budynków Galerii Miejskiej „Arsenał” oraz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.

W chwili obecnej aktywna jest tylko jedna arteria piesza – uliczka Jana Baptysty Quadro stanowiąca oś widokową na połączeniu ulic Wronieckiej i Wrocławskiej. Zakłada się aktywizację dwóch ulic do niej równoległych (ul. Kurzanoga i pasaż za Odwachem), tak by ożywić kwartał zabudowy wewnątrz rynku, oraz symbolicznie przywrócić przecinającą je niegdyś „crux”.

Projekt przebudowy, w szacunku do wartości zastanej i historycznej prawdy, ma za zadanie w pełni aktywizować przestrzeń i przy pomocy wprowadzenia nowych funkcji oraz nowoczesnych rozwiązań przestrzennych eksponujących aktywność użytkowników, zachęcać do eksplorowania tej części rynku.

Pierwszym założeniem projektowym jest wykorzystanie potencjału pasażu między budynkami Arsenału i WMW jako reprezentacyjnego wnętrza miejskiego. Podtrzymana zostaje obecna forma, proporcja zabudowy oraz rytmika podziałów. Głównym formalnym gestem pozostaje wyznaczenie granic wnętrza pasażu szlachetnym, złocistym kolorem.

modelina_arsenal_wiz8

Kolejnym etapem jest połączenie zalet osi urbanistycznej z możliwością stworzenia Pasażu Kultury poprzez obniżenie przejścia o jedną kondygnację. Takie rozwiązanie w naturalny sposób generuje formę widowni (szerokie schody) i sceny (podłoga pasażu), wykorzystywanych podczas odbywających się w pasażu kultury imprez masowych.

Elewację powstałej w ten sposób uliczki na poziomie -1 wykorzystana do utworzenia w tym miejscu historycznej funkcji sukiennic – niewielkich komercyjnych powierzchni usługowych. Dodatkowa, bardzo zróżnicowana funkcja oraz obfity mebel urbanistyczny jakim są schody zawsze stanowią miejsca koncentracji przechodniów.

Obecnie funkcjonujące wejścia do galerii i muzeum są nieczytelne z płyty rynku, oraz żadna z placówek nie dysponuje powierzchnią reprezentacyjnego foyer. W celu czytelnej identyfikacji wizualnej obiektu, wprowadzono dodatkowe, ażurowe piętro między budynkami Arsenału oraz WMW. Piętro to przejmuje funkcję foyer wspólnego dla obu budynków. Jest to jednocześnie zabieg, który nie zakłóca osi urbanistycznej północ-południe, ponieważ dodatkowa powierzchnia pojawia się na wysokości pierwszego piętra. Kompleks zyskuje zatem dwupoziomową przestrzeń Pasażu Kultury zaczynającą się na poziomie -1 oraz przestronne foyer, będące łącznikiem na poziomie +1.

Wspomnianym już ważnym elementem jest także zapomniana oś między ulicą Franciszkańską i Woźną, czyli tzw. “crux”. Koncepcja zakłada kładkę pieszą łączącą dwa budynki na poziomie +2 stanowiącą dojście do dodatkowej powierzchni wystawienniczej zlokalizowanej na tym poziomie oraz taras widokowy. Całość wnętrza miejskiego przykryta jest szklanym dachem, tak by umożliwić jak największe doświetlenie oraz utrzymać widok na ratusz z wnętrza pasażu.

Zaproponowane rozwiązania w dyskretny sposób zwiększają powierzchnię obu budynków, ożywiają pasaż poprzez bezkolizyjne nagromadzenie wielu zróżnicowanych funkcji oraz tworzą ścieżkę przez budynek pozwalającą spojrzeć na poznański rynek z wielu nowych perspektyw. Ażurowy charakter założenia pozwala obserwować aktywność użytkowników, czyniąc budynek tym bardziej atrakcyjny do zwiedzenia.

ROJEKT: Przebudowa oraz Rozbudowa Galerii Miejskiej “Arsenał” i WMW

DESIGN : mode:lina architekci (Paweł Garus & Jerzy Woźniak)

Pracownia Architektoniczna AREN architects

Pracownia Architektoniczna POZNAŃ-PROJEKT
(
www.poznan-projekt.pl)

REALIZACJA: 2011

LOKALIZACJA: Poznań

POWIERZCHNIA: 5500 m2

FAZA: Koncepcja