Gdynia chroni stare drzewa. 68 nowych pomników przyrody!

W Gdyni ogłoszono nowe pomniki przyrody. To stare drzewa, które należą do najcenniejszych okazów na terenie miasta. W sumie ochronę zyskało 68 drzew.

Polskie miasta stosują różne zabiegi, aby chronić stare drzewa. Oczywiście wrażliwość na zieleń w samorządach jest różna. Od 2004 roku obowiązuje “Ustawa o ochronie przyrody”, która chroni poszczególne gatunki roślin, zwierząt, grzybów i całe obszary bogate przyrodniczo. Kolejnym środkiem pozwalającym chronić przyrodę jest wytyczanie parków narodowych i krajobrazowych, obszarów “Natura 2000” czy właśnie nadawanie statusu pomnika przyrody.

W Gdyni wykorzystano ostatnie rozwiązanie. Status pomnika przyrody został nadany 68 drzewom na terenie miasta.

W Gdyni podejmujemy rozmaite działania związane z zielenią w mieście. Sadzimy nowe rośliny i drzewa, ale także dbamy o te, które rosną tu już od wielu, wielu lat. Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęta została decyzja o nadaniu statusu pomnika przyrody 68 drzewom. To drzewa z różnych dzielnic Gdyni, m.in. Śródmieścia, Babich Dołów czy Oksywia. Bardzo się cieszę, że ta uchwała została podjęta. Dzięki niej drzewa, które od wielu lat zielenią się w naszym mieście, będą mogły być dodatkowo chronione – komentuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zgodnie z treścią uchwały status pomnika przyrody otrzymały następujące drzewa:
• 56 buków pospolitych rosnących wzdłuż al. Marsz. J. Piłsudskiego,
• grupa 2 dębów szypułkowych rosnących przy ul. A. Kostki-Napierskiego,
• grupa 4 jarzębów szwedzkich i 3 kasztanowców zwyczajnych rosnących przy ul. inż. J. Śmidowicza,
• dąb szypułkowy rosnący przy ul. M. Beniowskiego,
• dąb szypułkowy rosnący przy ul. Dedala,
• dąb bezszypułkowy rosnący przy ul. Ikara.


Zgodnie z prawem pomniki przyrody powinny otrzymać swoje unikatowe nazwy. Szpaler buków przy al. Marsz. Piłsudskiego nazwano więc „Aleją bukową”. Dęby przy ul. Kostki-Napierskiego to od teraz „Kosek 1” i „Kostek 2”. Drzewa przy ul. inż. Jana Śmidowicza określono mianem „Grupy Oksywskiej”. „Dąb Beniowskiego” to pomnikowe drzewo rosnące przy ul. Beniowskiego. Z kolei dęby w Babich Dołach to od teraz „Dedal” i „Ikar”.

Jednak nie każde drzew może zostać pomnikiem przyrody. Obowiązują kryteria wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska. Dla drzew kryteriami tymi są odpowiedni obwód pnia (inny dla każdego gatunku) lub – jak głosi rozporządzenie – „wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa czy gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe”.

Wszystkie drzewa wybrane na pomniki przyrody wyróżniają się w skali miasta swoimi cechami: obwodem, rozbudowaną, piękną koroną, estetyką. Posiadają niezaprzeczalne walory przyrodnicze,
krajobrazowe, kulturowe oraz historyczne.

Buki rosnące przy al. Marsz. J. Piłsudskiego, (56 szt. okazałych drzew) pochodzą z wczesnego okresu powojennego i są obecnie jednym z najważniejszych i najcenniejszych elementów zieleni w Gdyni. Ich wiek szacuje się na mniej więcej 90 lat.

źródło: UM Gdynia

Czytaj też: Gdynia | Zieleń | Miasto | Park | whiteMAD na Instagramie

fot. Karol Stańczak (gdynia.pl)