Katowice: zabudowania szybu „Pułaski” odżyją!

Miasto ogłasza przetarg, by wyłonić wykonawcę przebudowy. Dzięki zmianom dawne zabudowania szybu „Pułaski” zmienią się w hub gamingowo-technologiczny. Celem jest rewitalizacja i przebudowa obiektów w rejonie szybu, które kiedyś służyły kopalni.

Prace mają trwać 32 miesiące. Ich celem jest stworzenie miejsca, które będzie szanować starą architekturę, a miastu da impuls do rozwoju.

Budowa Hubu gamingowo-technologicznego to inwestycja wyjątkowa z wielu względów. Miejscem realizacji tego projektu jest unikatowy i zabytkowy zespół obiektów dawnej KWK „Wieczorek”. Dzięki temu część istniejących, poprzemysłowych budynków zostanie zaadaptowana na potrzeby Hubu, powstaną też nowe budynki. Nasze miasto już teraz jest siedzibą wielu firm związanych z IT i e-sportem. Hub gamingowo-technologiczny nie tylko umożliwi im korzystanie z dostosowanej do ich potrzeb przestrzeni, ale także przyciągnie do Katowic kolejne podmioty – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

To cenny obszar, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zabudowania mają ponad sto lat i są cennym przykładem architektury przemysłowej. Inwestycja zakłada oczyszczenie starych zabudowań, ich rewitalizację i powiększenie o nowoczesne części. Znajdą się tutaj powierzchnie biurowe, coworkingowe, studia nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT oraz sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne.

Prace projektowe prowadzi pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński. Pracownia rozpoczęła projektowanie wielofunkcyjnego obiektu, który powstanie w ramach II etapu inwestycji. Będzie on położony na południowy wschód od zabytkowego budynku nadszybia, a w środku znajdą się przestrzenie dla e-sportu, studiów telewizyjnych i filmowych. Towarzyszyć im będą reżyserki, pokoje do obsługi produkcji, sale treningowe dla graczy. Kolejną nowością będzie podziemny parking, który pomieści 300 aut z rowerownią. Termin wykonania dokumentacji projektowej upływa pod koniec marca 2025 r. Kolejnym krokiem realizacji będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybudowanie obiektu.

fot. Piotrus, wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0

Wcześniej wykonano też inwentaryzację i ekspertyzy stanu technicznego obiektów w rejonie Szybu Poniatowski, które docelowo zostaną poddane rewitalizacji w ramach VI etapu realizacji projektu. Opracowania posłużą do dalszej analizy możliwości adaptacyjnych budynku maszyny wyciągowej, budynku warsztatu i wentylatorów, nadszybia z wieżą wyciągową, laboratorium oraz łaźni – mówi Jarosław Łuczyński, dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w Katowickich Inwestycjach S.A.

Miasto chce, by przebudowane zabudowania szybu „Pułaski” stały się “Dzielnicą nowych technologii”. W tym miejscu mają działać firmy z branży gier i e-sportu oraz inne firmy technologicznie. Ma to być też miejsce rekreacji, z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy.

Na budowę Katowickiego Hubu gamingowo-technologicznego pozyskano dofinansowanie. Ponad 309 mln zł dofinansowania przyznano w ramach działania Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

projekt: AMC Andrzej M. Chołdzyński

źródło: UM Katowice (www.katowice.eu)

Czytaj też: Miasto | Zabytek | Renowacja | Cegła | Katowice |  whiteMAD na Instagramie