wiz. Pracownia Architektoniczna AA

Modernistyczny Sąd Rejonowy w Gdyni będzie rozbudowany

Sąd Rejonowy w Gdyni to jeden z ikonicznych budynków miasta. Jego rozbudowa ma zachować modernistycznego ducha. Projekt powstał w Pracowni Architektonicznej AA, a prace wykona firma Warbud.

To trudny projekt bo bazujący na zabytkowej tkance. Rozbudowany zostanie gmach sądu, który znajduje się przy placu Konstytucji 5. Obiekt zbudowany został w latach 1935-1936, a w 1988 r. został wpisany do rejestru zabytków. Bryła budynku jest ciekawym przykładem modernizmu wśród gdyńskich obiektów publicznych.

Koncepcja, którą przygotowali architekci z Pracowni Architektonicznej AA z Gdańska zakłada stworzenie nowych części, które zbudowane zostaną pośród starej tkanki. Projekt zrealizuje firma Warbud.

Siedmiokondygnacyjny obiekt o powierzchni całkowitej 2.228 m kw. i użytkowej netto 2.054 m kw. usytuowany jest w centrum miasta, na dziedzińcu otoczonym obiektami objętymi nadzorem konserwatora zabytków. Nowy Sąd będzie miał sześć poziomów nadziemnych i jeden podziemny, a jego wykonanie wymagać będzie chirurgicznej wręcz precyzji – informuje Warbud.

Sąd Rejonowy w Gdańsku dziś składa się z części A (przy pl. Konstytucji 5 i przy ul. Jana z Kolna 57) oraz części B (przy ul. Jana z Kolna 55). Wkrótce powiększony zostanie o dwa nowe obszary.

Architekci musieli zaprojektować łącznik, który umożliwi łatwe przemieszczanie się pracowników. Przygotować projekt przebudowy budynku B z jego rewitalizacją, zachowując modernistyczny styl i koncepcję rozbudowy budynku od strony hali targowej oraz wycofaną od lica budynku, jednokondygnacyjną nadbudowę.

Aby osiągnąć zakładany efekt należy rozebrać dwukondygnacyjny obiekt w głębi działki. Zastąpi go nowe skrzydło budynku B, które będzie mieć sześć kondygnacji naziemnych oraz dwie podziemne. Całość prac nadzoruje Wojewódzki oraz Miejski Konserwator Zabytków.

wiz. Pracownia Architektoniczna AA

Projektując rozbudowę zależało nam na czytelnym rozróżnieniu współcześnie zrealizowanych części budynku od historycznej tkanki obiektu przy jednoczesnym nawiązaniu do niej w proporcjach i podziałach oraz uwzględnieniu kontekstu miejsca. Jednym z najtrudniejszych elementów realizowanej rozbudowy będzie wykonanie dwukondygnacyjnej części podziemnej ze względu na bezpośredni styk z istniejącą częścią budynku B oraz wysoki poziom wód gruntowych – czytamy wypowiedź Andrzeja Błażko z Pracowni Architektonicznej AA, którą opublikowano na stronie gdynia.pl.

Obiekt powstanie w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Firma Warbud ma 36 miesięcy na realizację.

projekt: Pracownia Architektoniczna AA

źródło: Warbud, UM Gdynia

Czytaj też: Gdynia | Metamorfoza | Miasto | Elewacja | whiteMAD na Instagramie

Front budynku widoczny od strony dworca kolejowego:

fot. Ewa Jaros (czupirek), wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0 pl

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły