Naukowcy z AGH w Krakowie stworzyli urządzenie, które walczy ze smogiem

Urządzenie, które walczy ze smogiem zostało zgłoszone do urzędu patentowego. Sposób jego działania opracowali naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzięki tej metodzie można zmniejszyć stężenie pyłów zawieszonych w atmosferze przy użyciu generatora fali uderzeniowej.

Urządzenie do walki ze smogiem to wynalazek opracowany przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swój pomysł zgłosili do urzędu patentowego pod tytułem: „Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącej warstwę inwersyjną”. Twórcami wynalazku są: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, prof. dr hab. inż. Barbara Kubica, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH, dr inż. Janusz Zyśk, mgr inż. Filip Jędrzejek, mgr inż. Dominik Gryboś oraz inż. Maciej Borek – student/dyplomant (kierunek Energetyka).

Jak działa urządzenie? Wynalazek opiera się na tworzeniu cyklu fal uderzeniowych, powstających w wyniku eksplozji mieszaniny gazów palnych i powietrza. W efekcie zniszczona zostaje struktura zanieczyszczonej warstwy. Urządzenie po prostu wypycha smog do góry, przenosząc szkodliwe cząsteczki z dala od człowieka. Już po kilku minutach od włączenia urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie zmniejsza się natężenie zanieczyszczeń powietrza.

Generator fal uderzeniowych jest mobilny i można go dowolnie przemieszczać. Ponadto elementami składowymi technologii są mobilny system monitoringu zanieczyszczeń, w tym system detekcji skażeń, zamontowany na dronach, oraz algorytm działania określający liczbę i siłę generowanych fal uderzeniowych.
Wstępne wyniki pracy urządzenia wskazują na średnią 20% redukcję stężenia pyłu PM10 w warstwie smogu na wysokości do 100 m (pomiary pionowe, co 1 m) w odległości 10 m od osi generowania fal uderzeniowych w cykl 11 minut składający się ze 110 eksplozji.


Wdrożenie wyżej przedstawionego wynalazku z pewnością może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta oraz gmin przyległych, co jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 atakującego układ oddechowy. Nasze bieżące działania służą pozyskaniu środków umożliwiających praktyczne zastosowania proponowanej technologii w wielu punktach miasta i otaczających gminach – informuje zespół AGH.

Powstałe urządzenie to prototyp. Naukowcy teraz będą udoskonalać wynalazek, by przygotować go do testów w terenie.

Czytaj więcej: Ekologia | Ciekawostki | Technologia | Edukacja

urządzenie smogiem

Pomiary stężenia PM10 przed uruchomieniem generatora i po jego kilkuminutowym działaniu. Opracowanie na podstawie wyników pomiarów z dnia 25 listopada 2019 r.

źródło: AGH