Poznań pod okupacją – zdjęcia lotnicze miasta dawniej i dziś

Poznań pod okupacją Niemiec przeszedł liczne przemiany. Sam Adolf Hitler podpisał dekret o jego przebudowie, która miała mu nadać charakter modelowego, germańskiego miasta. Niektóre budynki przebudowano, inne wzniesiono od zera, a jeszcze inne wyburzono. Wszelkie plany pokrzyżowały walki, które toczyły się od 23 stycznia do 23 lutego 1945 roku, gdy Poznań zdobywała nacierająca ze wschodu Armia Czerwona.

W całym mieście zniszczenia wojenne sięgnęły 55%. W ogromnym stopniu została zburzona staromiejska zabudowa i większość zabytkowych budowli, urządzenia zakładów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowni, elektrowni oraz sieci przemysłowych. Niemal wszystkie mosty zostały zerwane, a urządzenia komunikacji miejskiej i kolejowej poważnie uszkodzone. Po wojnie przystąpiono do odbudowy zrujnowanego miasta. Wtedy też nastąpiły największe zmiany w jego architekturze i urbanistyce.

Widok na Plac Wielkopolski i okolice w 1940 roku. Ze zb. A. Zygmanowskiego/ cyryl.poznan.pl i Google Earth


Pewien czas temu Pan Arkadiusz Zygmanowski udostępnił CYRYLOWI zdjęcia lotnicze prezentujące Poznań pod okupacją, wykonane w kwietniu i czerwcu 1940 roku, które są spuścizną po Jego dziadku. Nie wiadomo, jak zdjęcia znalazły się w posiadaniu dziadka Pana Arkadiusza. Fotografie pokazują ujęcia centrum Poznania, m.in. Zamek Cesarski z fragmentem obecnego pl. Mickiewicza i okolice placów Wielkopolskiego i Wolności. Trwa wojna, ale miasto nie jest jeszcze zniszczone. Zagłada przyjdzie za cztery lata. Dziś nie ma już wielu budynków widocznych na fotografiach. Zniknęły w wyniku walk lub zostały rozebrane pod budowę nowych inwestycji.
Panu Arkadiuszowi Zygmanowskiemu składam serdeczne podziękowania za udostępnienie zdjęć.

Czytaj też: Zabytek | Historia | Miasto | Polska | Poznań

Plac Bernardyński na pierwszym planie, dalej ul. Strzelecka i Rybaki. Po prawej widzimy Plac Wiosny Ludów. Ze zb. A. Zygmanowskiego/ cyryl.poznan.pl i Google Earth

 

Zamek Cesarski i jego ogrody. Dziś bryła budynku jest dużo uboższa, niż w 1940 roku. Ze zb. A. Zygmanowskiego/ cyryl.poznan.pl i Google Earth

 

Plac Wolności. Dawniej był bardziej zielony, a otaczające go budynki były bardziej efektowne. Ze zb. A. Zygmanowskiego/ cyryl.poznan.pl i Google Earth 

Widok na Park Dąbrowskiego, ul. Ogrodową, Piekary i fragment Św. Marcina. Na starszej fotografii w parku stoi jeszcze dworek Mycielskich, a na nowszym zdjęciu kamienice na Piekarach zostały zastąpione przez punktowce i parkingi. Ze zb. A. Zygmanowskiego/ cyryl.poznan.pl i Google Earth

 

Widok na Stare Miasto i Stary Rynek. W 1945 r. uległo zniszczeniu ok. 60% budynków w tym obszarze. Odbudowa zakończyła się na początku lat 60. Ze zb. A. Zygmanowskiego/ cyryl.poznan.pl i Google Earth 

Plac Cyryla Ratajskiego z okolicą ul. Młyńskiej. Zmianom uległa przede wszystkim zabudowa po lewej stronie, gdzie po wojnie poprowadzono Trasę Chwaliszewską. Ze zb. A. Zygmanowskiego/ cyryl.poznan.pl i Google Earth

 

Widok na Plac Wielkopolski i okolice. Tutaj również największe zmiany przyniosła budowa Trasy Chwaliszewskiej. Jej wytyczenie spowodowało chaos urbanistyczny, dzieląc podwórka, pierzeje i odsłaniając tyły kamienic. Ze zb. A. Zygmanowskiego/ cyryl.poznan.pl i Google Earth

 

Temat: Poznań pod okupacją – zdjęcia lotnicze miasta dawniej i dziś

Źródła: CYRYL, Google Earth, kultura.poznan.pl