Rzeka Lamus w Łodzi zostanie wydobyta na powierzchnię. Obecnie płynie pod ziemią!

Rzeka Lamus w Łodzi obecnie jest mało znana, nawet rodowitym łodzianom. Rzeka ta płynie bowiem pod ziemią. Rzeka Lamus stanowiła niegdyś o włókienniczym rozwoju miasta. Z czasem jej siłę zastąpiła maszyna parowa, a rzekę Lamus ukryto w podziemnych kanałach. Miasto ma zamiar wydobyć ją na powierzchnię.

Jej koryto zostanie wydobyte z kanału na odcinku przebiegającym przez park im. J. Kilińskiego. Do zasilenia rzeki w wodę zostaną wykorzystane wody opadowe i roztopowe z okolicznych nieruchomości i dachów.

Projekt pod nazwą „Błękitno-Zielona Łódź: Zrównoważona gospodarka wodna w dolinie rzeki Lamus” składa się z kilku elementów. Oprócz odkrycia rzeki, częścią tego zadania będzie także retencja wody w okolicy. Z jednej strony pozwoli to na uniknięcie podtopień na placu Zwycięstwa, a z drugiej zasili w ten cenny zasób park Źródliska I i II.

Z perspektywy przechodnia, rzeka Lamus wygląda dziś tak.

Rzeka Lamus popłynie przez park Kilińskiego. Przetarg na projekt ogłoszony!

Planowane jest także podczyszczanie wód opadowych poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych na naturze, a także prowadzenie monitorowania poziomu wilgotności gleby i poziomu wód gruntowych.

– Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie koncepcji inwestycji. Chętni mogą składać swoje oferty do 5 września – mówi Aleksandra Sztuka, z-ca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska.

Odkrycie rzeki Lamus będzie miało nie tylko walor estetyczny oraz praktyczny, związany z małą retencją. Podkreśli ono także znaczenie obecności wody w krajobrazie miasta. Projekt przyczyni się też do poprawy bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych, a także podniesienia odporności systemów zieleni miejskiej na skutki suszy.

Łódź zmienia się w oczach

Łódź niemal każdego dnia komunikuje kolejne inwestycje związane z modernizacją i rewitalizacją centrum miasta. Niejednokrotnie opisywaliśmy pozytywne zmiany ze stolicy województwa łódzkiego – i nie tylko. Więcej artykułów na temat zmian zachodzących w Łodzi znajdziecie klikając TUTAJ! 

źródło: Rzeka Lamus w Łodzi / um.lodz.pl / https://uml.lodz.pl  

Czytaj też: Łódź | Architektura w Polsce | Ekologia | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie