Sanatorium dla dzieci z problemami oddechowymi. Powstało w wyjątkowym miejscu!

Sanatorium dla dzieci, które cierpią na problemy oddechowe powstało w czeskiej miejscowości Ostrov u Macochy. Jest to jedyna tego typu specjalistyczna placówka medyczna na terenie Republiki Czeskiej. Budynek zastąpił stary, ponad 30-letni obiekt, który nie był dostosowany do współczesnych wymogów sanitarnych. Warto zaznaczyć, że nieopodal znajduje się tzw. Císařská jeskyně (Jaskinia Cesarska), naturalna jaskinia krasowa, niedostępna dla zwiedzających, wykorzystywana do leczenia problemów oddychaniem, astmy i alergii, a także do wzmacniania odporności.

Sanatorium dla dzieci z problemami oddechowymi ma ponad trzydziestoletnią tradycję. Wcześniejszy obiekt znajdujący się w tym samym miejscu, musiał zostać przebudowany, zmodernizowany i powiększony. Władze zaproponowały, aby nie przenosić obiektu w inne miejsce, bowiem lokalizacja sprzyja leczeniu pacjentów. Środowisko Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Krasowego ma korzystny wpływ na zdrowie dzieci, na co wpływa również korzystny klimat pobliskiej jaskini Jaskini Cesarskiej. Jest to jedyny specjalistyczny ośrodek leczenia dzieci w Republice Czeskiej, gdzie naturalna jaskinia krasowa wykorzystywana jest do leczenia problemów z oddychaniem, astmy i alergii, także do wzmacniania odporności.

Sanatorium dla dzieci w Czechach – architektura

Kształt budynków inspirowany jest archetypem domów pochodzących z rysunków dzieci. Cztery niezależne, choć połączone ze sobą, bryły przypominające budynki gospodarskie mają różne funkcje. Są to:

1. wejście z recepcją i zapleczem technicznym na parterze, jadalnia i kuchnia na pierwszym piętrze
2. sekcja medyczna z mieszkaniem pracowniczym na parterze, szkołą na pierwszym piętrze oraz zapleczem technicznym piwnicy
3. część wellness z siłownią na parterze i zapleczem balneoterapii na pierwszym piętrze oraz zapleczem technicznym piwnicy
4. dwukondygnacyjny budynek mieszkalny z szatniami, suszarniami i pralnią w piwnicy


Dwupiętrowy kompleks medyczny w kolorze białym nawiązuje do charakterystycznego dla tego regionu koloru wapienia. Składa się z czterech wydłużonych odcinków ze szczytami skierowanymi prostopadle do drogi. Ze względu na nachylenie terenu, oba piętra są dostępne bezpośrednio z terenu. Ściśle prostokątny układ kompleksu jest celowo zmiękczony przez okrągłe elementy takie jak ławy na dziedzińcu i tarasie, kształt opraw oświetleniowych, świetlików, klomby itp.

Ogród podzielony jest na strefy funkcjonalnie połączone sanatorium. Na terenie poza lokalnymi roślinami znajdują się place zabaw, czy siłownia pod chmurką. Projekt sanatorium dla dzieci z problemami oddechowymi stworzyło konsorcjum złożone z pracowni Adam Rujbr Architects, ENESA i VCES. Po ustalonej z góry cenie maksymalnej konsorcjum zaprojektowało, zbudowało, oddało do eksploatacji, zatwierdziło i przekazało budynek użytkownikowi.

Technologia w służbie zdrowia 

Wyposażenie technologiczne budynku zostało dostosowana do jego przeznaczenia, aby zapewnić jak najlepsze warunki wewnątrz budynku dla dzieci z problemami oddechowymi. Powietrze wewnątrz budynku jest wentylowane i uzdatniane za pomocą tzw. central HVAC, które nie tylko oczyszczają powietrze, ale także nadają mu odpowiednią temperaturę i wilgotność. 

System
 ten służy także do ogrzewania i chłodzenia, a w każdym pomieszczeniu zainstalowane  autonomiczne sterowniki z czujnikami temperatury i wilgotności, uzupełnione czujnikami CO2. Oświetlenie wykorzystuje oprawy LED. Całkowite zużycie energii pierwotnej ze źródeł nieodnawialnych wynosi 111kWh/m2/rok.

źródło: Adam Rujbr Architects / www.ararchitects.cz
zdjęcia: BoysPlayNice / www.boysplaynice.com

Czytaj też: Czechy | Zdrowie | Place, Skwery, Parki  | whiteMAD na Instagramie  | Wnętrza