Biblioteka Narodowa w Warszawie do remontu. Tak będzie wyglądać

Biblioteka Narodowa w Warszawie, jako jedna z najważniejszych narodowych instytucji kultury w Polsce.  Właśnie rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych w bibliotece.

Trwałość i szlachetność naturalnych materiałów, odpowiednia skala i proporcje poszczególnych przestrzeni oraz zredefiniowane rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne mają na celu podniesienie atrakcyjności i przyjazności wnętrz, uczytelnienie przestrzeni oraz podniesienie prestiżu budynku.

Czas i miejsce kształtują myślenie o projekcie aranżacji. Czerpiąc z tradycji tworzenia miejsc poświęconych książkom zastosowano rozwiązania nadające odpowiednią elegancję i rangę Biblioteki Narodowej a używając współczesnych materiałów i technologii uzyskano nowoczesne, jasne wnętrze spełniające najwyższe wymagania dla budynków publicznych.

Człowiek i książka są źródłem powstawania i funkcjonowania bibliotek. Intuicyjność poruszania się po budynku, brak barier architektonicznych, ergonomia, specjalistyczne oświetlenie i aranżacja oraz różnorodność funkcji towarzyszących bezpośrednio wpływają na popularność miejsc. Natomiast odpowiednie magazynowanie księgozbioru, logika przestrzeni czytelniczych i funkcji obsługujących, wysokowydajne instalacje, ekonomika utrzymywania obiektu oraz zastosowanie najnowocześniejszych technologii podnosi ilość, jakość i różnorodność zbiorów a także ich dostępność i bezpieczeństwo.

PRZESTRZEŃ

Wejście do Biblioteki Narodowej odbywa się z podcienia od strony Pól Mokotowskich. Powiększając go zrezygnowaliśmy z przedsionka na rzecz obrotowego wejścia – wiatrołapu.

Najważniejszym miejscem w Nowej Bibliotece Rzeczypospolitej jest centralna przestrzeń umieszczona na przecięciu osi wejścia głównego oraz osi czytelń. Poszukując jej odpowiedniej rangi i proporcji zaprojektowano dwukondygnacyjną strefę w miejscu istniejącego dziedzińca, wentylatorowni, dawnej palarni i informatorium. Przejście z części ogólnodostępnej do strefy czytelni odbywa się swoistym „mostem” wyznaczonym z jednej strony przez ladę a z drugiej przez nowo wykreowaną dwukondygnacyjną przestrzeń.

„Most” wprowadza zarejestrowanego użytkownika do strefy czytelni, która dzieli się na część otwartą i zamkniętą. W czytelni otwartej znajdują się regały z księgozbiorem swobodnego dostępu, miejscami do pracy przy stołach, sofami, fotelami oraz leżankami wzdłuż okien. Do części zamkniętych należą czytelnie ciche: ogólna, humanistyczna, obecna czytelnia czasopism oraz czytelnie tematyczne. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni parteru podkreślono walory obecnej sali wystaw: naturalne oświetlenie oraz różnicę poziomów i przeniesiono tam wszystkie czytelnie tematyczne. Uwolnione na poziomie +1 powierzchnie przeznaczono na strefę edukacji i biznesu. Efektowne okrągłe, wykonane z antracytowej stali schody wraz z panoramiczną windą zlokalizowane tuż przy „moście” prowadzą wygodnie na pierwsze piętro oraz na poziom -1 gdzie znajduje się dolna otwarta czytelnia ze szklanym zadaszeniem dziedzińca. Po środku postawiono drzewo symbolizujące korzenie, jakim są zbiory BN.

PATIA

Patia są charakterystycznym elementem budynku BN. Obecnie urządzone są w jednym charakterze i pozostają niedostępne dla użytkowników. Projekt zakłada zróżnicowanie ich aranżacji oraz funkcji, a przede wszystkim otwarcie ich dla czytelników. Różnorodność dziedzińców wpływa bezpośrednio na identyfikację wnętrz, przy których są zlokalizowane. Podkreślają ich klimat. Dzięki nim w tym budynku można najsilniej poczuć symbiozę natury i kultury.

patio III – drzewa – kawiarnia

patio IV – krzewy – spektakl

patio V – niebo – czytelnia

patio VI – kwiaty – czytelnia plenerowa

patio VII – trawy – wystawy

SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ

Podstawowym założeniem w projekcie nowego systemu informacji, było stworzenie minimalistycznego, spójnego i czytelnego systemu oznaczeń, który swoją stylistyką nie konkurowałby z charakterem wnętrz, w których dominują szlachetne, różnobarwne kamienne wykończenia.
Jako główny kolor nowego systemu informacji, została przyjęta matowa elegancka czerń, która odwołuje się do oryginalnych oznakowań wewnątrz Biblioteki Narodowej.
Kolory uzupełniające to biel oraz mosiądz występujące równolegle, jako kolory napisów oraz ikon.
Wszystkie oznakowania umieszczane są na blokowych, modułowych nośnikach, które są czytelne na ścianach o różnych kolorach i dają możliwość swobodnego kształtowania oraz łatwej wymiany elementów informacyjnych.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym czytelnie tematyczne przeniesiono na poziom -1.

Cała biblioteka będzie dostępna dla niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu dźwigów osobowych.