Brzeg Warty w Poznaniu przejdzie metamorfozę. Znamy szczegóły!

Brzeg Warty w Poznaniu zmieni się nie do poznania! Nowe kładki pieszo-rowerowe przez rzekę, strefy gastronomiczne, kolejne odcinki Wartostrady, miejsce na biwaki – to tylko niektóre propozycje inwestycji nad największą poznańską rzeką. Miasto przygotowało kompleksową Koncepcję zagospodarowania doliny Warty w Poznaniu. 

To wyjątkowe opracowanie: zawiera wszystkie rozpoczęte, projektowane i planowane w długiej perspektywie inwestycje miejskie. Uwzględnia też wiele dokumentów i uwarunkowań. Koncepcja została przygotowana jako wizualizacja ze szczegółową topografią terenu – dzięki temu każdy może łatwo wyobrazić sobie, jak w przyszłości wyglądać ma dolina Warty.

“Warta była od początku ważnym impulsem dla rozwoju Poznania, życie miasta kręciło się wokół rzeki. Od sześciu lat przywracamy ją mieszkańcom, a efekty tego procesu widać na każdym kroku. To m.in. zaplecze przystani w Starym Porcie, plaże miejskie, strefy rekreacji i wypoczynku czy nowe odcinki Wartostrady. Teraz nadszedł czas, by zebrać wszystkie plany w jeden dokument i przedstawić kompleksowy, wszechstronny i spójny pomysł na zagospodarowanie brzegów Warty.” – zauważa Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Na potrzeby koncepcji dolinę Warty podzielono na pięć stref. Dwie z nich, najbardziej oddalone od centrum miasta, to strefy klinów zieleni. Sąsiadują z nimi strefa rekreacji oraz strefa sportu. W samym centrum wyznaczono strefę śródmiejską.

Warta w centrum Poznania
Strefa śródmiejska to tereny pomiędzy mostem Królowej Jadwigi, a kolejowym. To obszar z ogromnym potencjałem, który Miasto chce w pełni wykorzystać. W pobliżu znajdują się liczne atrakcje i szlaki turystyczne, chętnie odwiedzane przez poznaniaków i turystów. Koncepcja zakłada więc nowe zagospodarowanie na cyplu i w Starym Korycie Warty oraz rozwój przystani w Starym Porcie. Uwzględnia powstanie kładki Berdychowskiej oraz Wartostradę na Ostrowie

Tumskim z podwieszeniem pod mostem kolejowym. To także jedna ze stref, w której betonowe płyty u nabrzeży Warty zostaną usunięte i zastąpione ekologicznymi gabionami. W planach jest również rozbudowa Kontener-ARTu oraz punkt widokowy.

Odpoczynek i sport nad rzeką
Strefa sportu obejmuje tereny od mostu Przemysła I do mostu Królowej Jadwigi. W jej pobliżu znajdują się tereny sportowe i rekreacyjne, Łazienki Rzeczne czy ogrody działkowe. Po obu stronach warty swoje siedziby mają kluby sportowe, po wschodniej stronie rzeki są również boiska. To także tereny, które często odwiedzają piesi, w sezonie z powodzeniem działa tu plaża miejska Rataje. Dlatego wśród miejskich propozycji znalazły się m.in. tarasy z pomostami, strefa gastronomiczno-sportowa, biwakowa i strefy wypoczynkowe, przystań i nowe slipy do wodowania łodzi. Koncepcja obejmuje również nową kładkę pieszo-rowerową na wysokości Łazienek oraz nowy budynek dla policji.

Strefa rekreacji to obszar ograniczony z jednej strony mostem Lecha, a z drugiej – kolejowym. To tereny, na których w przyszłości może powstać nowa zabudowa (np. na Wilczaku), dlatego już teraz trzeba zadbać o ich dostępność. Koncepcja przewiduje m.in. park z łąkami kwietnymi, strefę gastronomiczną i biwakową, powiększenie plaży na Szelągu czy powstanie boisk sportowych na Zawadach.W dokumencie ujęto również marinę oraz kładkę pieszo-rowerową.

Zieleń, natura i spacery
Strefy klinów zieleni stanowią główny potencjał nadrzecznej przyrody w Poznaniu. Są to duże tereny otwartej zieleni, w znacznej części zagrożone powodzią. Znajdują się na nich ujęcia wody – stąd możliwości zagospodarowania są niewielkie. W związku z tym w południowej strefie (w pobliżu Starołęki) Miasto proponuje m.in. Wartostradę po obu stronach rzeki, wyznaczenie strefy zawodów dla wędkarzy i strefę biwakową.  Mógłby tam powstać również punkt informacji ekologicznej. W koncepcji uwzględniono również nowy most.

Północna strefa klinów zieleni to okolice Naramowic. Powinna więc zaspokoić potrzeby nowych mieszkańców tej okolicy, którzy będą szukać rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. W koncepcji znalazło się m.in. przedłużenie Wartostrady i strefa biwakowa. Dokument uwzględnia też dwie kładki pieszo-rowerowe: w Czerwonaku i w Owińskach.

Inwestycje już ruszyły
Przygotowano też bardzo konkretny scenariusz zmian: inwestycje podzielono na te, które już są w trakcie realizacji lub powstaną niedługo oraz na te, na które trzeba będzie jeszcze poczekać.

W trakcie realizacji są więc m.in. przebudowa umocnień brzegu Warty, nowe slipy, utwardzona ścieżka nad brzegami rzeki, tarasy nadrzeczne czy kładka Berdychowska. Trwają prace związane z nowym zagospodarowaniem południowej części cypla Ostrowa Tumskiego oraz strefą streetworkoutu.

Na lata 2023 – 2025 zaplanowano m.in.: remont części muru oporowego, przebudowę mostów Mieszka I i Bolesława Chrobrego i rozbudowę Wartostrady po obu stronach rzeki. Powstać ma nowe dojście do Warty od ul. Serafitek, boisko sportowe na wysokości Młodzieżowego Domu Kultury oraz strefa gastronomiczno-sportowa “Rataje”. Ponadto: wybieg dla psów, przystań nurtowa na wysokości parku Stare Koryto Warty oraz jachtowa, a także strefy biwakowe i strefa zawodów dla wędkarzy.

Zgodnie z koncepcją na lata 2025 – 2035 zaplanowano m.in. przedłużenie Wartostrady po zachodniej stronie rzeki, przystań “Rataje”, punkt widokowy w okolicach ul. Szyperskiej. parking przy moście Królowej Jadwigi, kładkę Wildecką, nową Wartostradę na Ostrowie Tumskim,  mosty na Cybinie czy kładkę pieszo-rowerową w Owińskach. W tym czasie może też powstać punkt informacji ekologicznej, strefa biwakowa, pumptrack w parku Tadeusza Mazowieckiego, park na Zawadach i większa plaża na Szelągu.

Nowe zagospodarowanie Starego Koryta Warty, kładka pieszo-rowerowa na wysokości Mariny w Czerwonaku, inwestycje związane trasami komunikacyjnymi – to inwestycje, które są w perspektywie po 2035 r.

Koncepcja została przygotowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UMP. Dokument będzie punktem wyjścia do dalszych prac i konsultacji.

Zainteresował Cię ten temat? Przeczytaj również:
– REWALORYZACJA BRZEGÓW WARTY W POZNANIU. ZNIKNĄ BETONOWE UMOCNIENIA! (TUTAJ)
– NIEISTNIEJĄCE W POZNANIU: MOST CHWALISZEWSKI I DAWNE KORYTO WARTY

Czytaj też: Zieleń | Poznań | Miasto | Komunikacja miejska | Metamorfoza

źródło: poznan.pl