Budki na blokach, biurowcach i w kościelnych wieżach. Brawo Poznań!

Wielkie brawa dla Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. To już kolejny rok, w którym „Zespół jerzykowy” przy wsparciu miasta, lokalnych społeczników oraz spółdzielni miejskich postawił w mieście nowe budki lęgowe dla ptaków miejskich, w tym jerzyków, które są już wszech obecnie znane jako najwięksi wrogowie komarów!

Zacznijmy od początku. Już wiele lat temu zostały podjęte pierwsze kroki na drodze ochrony przyrody w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem gatunku chronionego – jerzyka w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Prace zaczęły się od informacji dla inwestorów przekazywanej w formie broszury wydawanej razem z drukami pobieranymi przez klientów naszego wydziału. 

Wiele zawdzięczamy w tym temacie działaczowi społecznemu, panu Adamowi Gatniejewskemu, który zabiega o przyjazne traktowanie jerzyków już niemal od 30 lat. – mówią Alicja i Gosia z Zespołu jerzykowego

Rozszerzenie tych działań nastąpiło w 2016 roku za sprawą zastępcy dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – Katarzyny Podlewskiej. Pracownicy kierowanego przez nią Wydziału zorganizowali wtedy, przy współpracy z lokalnymi ‘ptasimi’ działaczami konferencję, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 15 na osiedlu Jana III Sobieskiego 105.

Budki w kościele Farnym w Poznaniu

W kolejnych latach temat jerzyków stał się pretekstem i jednocześnie zachętą do organizowania cyklicznych pikników, podczas których najmłodsi mieszkańcy Poznania słuchają opowieści poznańskich przyrodników i zapoznają się z problematyką ochrony przyrody w mieście. Jest to też doskonała przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń między urzędnikami, lokalnymi działaczami społecznymi, przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, projektantami oraz inwestorami. 

Budki w ciąży. Latarnie miejskie z budkami dla ptaków stanęły w centrum Poznania.

W związku z rosnącą popularnością tematu ochrony przyrody w mieście oraz zainteresowaniem działalnością Wydziału w tym zakresie, drugi piknik ‘Powitanie Jerzyka w Poznaniu’ odbył się 17 maja 2018 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na osiedlu Stare Żegrze 1. Od tej edycji wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania a jego formuła uległa poszerzeniu i została podzielona na dwie części.

Część pierwsza, w której lokalni architekci występują z prezentacjami na temat zieleni w projektowaniu, ekolodzy informują o podejmowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody, urzędnicy zaś prezentują przepisy i dobre praktyki przyczyniające się do budowania przyjaznej przestrzeni miejskiej.

Część druga, podczas której dochodzi do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na najlepsze prace związane z głównym bohaterem wydarzenia czyli jerzykiem. Członkami Jury konkursu są między innymi znani lokalni architekci, którzy w towarzystwie przedstawicieli Miasta (najczęściej któregoś z zastępców Prezydenta Miasta Poznania) wręczają nagrody młodym laureatom. W tej części dzieci uczestniczą w różnych zabawach, grach, oglądają wystawione prace, ekspozycje przygotowane przez zaproszonych gości i częstują się przekąskami. 

Celem akcji jest promowanie wiedzy o przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków żyjących w Poznaniu (nie tylko jerzyków). Intencją naszą jest wspieranie i promowanie dobrych rozwiązań architektonicznych. Staramy się łączyć środowiska przyrodników, inwestorów i architektów, by mogli wymieniać swoje doświadczenia i nawiązywać bliższą współpracę. W zakresie naszego zainteresowania leży działalność polegająca na wspieraniu ochrony przyrody i podnoszeniu jakości życia w mieście. -mówi Katarzyna Podlewska, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Jerzyki witamy każdego roku w maju, a we wrześniu zapraszamy na wystawę, na której prezentujemy sprawozdanie z kolejnej edycji programu i umożliwiamy małym obywatelom naszego miasta spotkanie z jego władzami i zwiedzanie urzędu.

Wrześniowa wystawa daje nam szansę na podsumowanie przedsięwzięć, inwestycji oraz planów na przyszłe działania związane z zielenią i projektowaniem. Ważnym jej elementem jest także prezentacja dobrych rozwiązań projektowych, jako że Poznańscy inwestorzy i projektanci w swoich nowych inwestycjach coraz częściej uwzględniają potrzeby skrzydlatych mieszkańców naszego miasta i starają się stworzyć dla nich przyjazną przestrzeń. 

zdjęcia:
– Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu