Budynek, jak samowystarczalne osiedle. Zamieszka w nim 5000 osób!

Future Tower to projekt wyjątkowy pod wieloma względami. Nie tylko, dlatego, że projektantom z MVRDV udało się stworzyć relatywnie tanią inwestycję, która da dom ponad 5000 mieszkańcom, ale również dlatego, że obiekt gwarantuje naprawdę wysoki standardy życia! Jak to się udało? 

Zacznijmy od tego, że potrzeba wybudowania tak dużego obiektu wynika z niewiarygodnie szybkiego rozwoju miast w Indiach i dużego zapotrzebowania na „low-costowe” mieszkania, które pozwolą przeprowadzić się do miasta mniej zamożnym hindusom, poszukującym pracy w miastach. W mieście Pune, do którego sprowadza się wielu młodych mieszkańców Indii, postanowiono stworzyć konkurs, na jak najbardziej ekonomiczny projekt osiedla wielorodzinnego nieopodal parku Amanora Park Town. 


Konkurs wygrało znane w Polsce biuro MVRDV, które zaproponowało rewolucyjną wizję. Architekci stworzyli 16 wieżowców, które liczą sobie od 17 do 30 pięter. To, co zaskakujące to fakt, że projektanci postanowili połączyć wszystkie budynki jednym, wspólnym dachem. Dlaczego? Wynika to z potrzeby jak największej homogenizacji funkcji budynków. Dzięki ich połączeniu, architektom łatwiej było gospodarować przestrzenią, tworząc na przykład wspólne ciągi komunikacyjne. Fakt ten sprawił, że udało się znacznie ograniczyć liczbę wind, klatek schodowych czy korytarzy. Dzięki lepszej organizacji miejsca udało się także zwiększyć ilość mieszkań, których ilość wyniosła 1068. Homogenizacja przestrzeni pozwoliła również na bardziej sprawny przepływ energii, czy uspójnienie ciągów energetycznych. Pozwoliło to również na sprawniejsze zarządzanie metrażami mieszkań, wśród których najmniejsze liczą sobie od 45 mkw., a największe ponad 450 mkw.

Bardzo ważnym elementem jest również stworzenie wielu stref wspólnych, takich jak place zabaw zatopione we wnękach budynku, czy zielone skwery w łącznikach między wieżami. W przyziemiu powstał park wspólny, który otoczono lokalami usługowo-handlowymi, a także placówkami publicznymi takimi jak przedszkola, szkoły, posterunki policji, czy przychodnie.