Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Zarząd Inwestycij Miejskich w Krakowie szuka partnera, który zbuduje, będzie utrzymywać i zarządzać obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie. Nowoczesny gmach będzie miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli załatwić wiele urzędniczych spraw.

Projekt biurowca powstał w pracowni Claudio Nardi Architects. Budynek ma powstać przy ul. Centralnej. Jego powierzchnia wyniesie około 47 tys. m kw. a wysokość prawie 20 m. Projekt przewiduje powstanie 980 stanowisk pracy. Dziennie będzie mógł obsługiwać nawet 1500 interesantów, nie licząc uczestników konferencji, które będą organizowane w auli gotowej pomieścić 300 osób.

Powstanie biurowca ma usprawnić i podnieść standardy obsługi mieszkańców przy załatwianiu spraw związanych z procesem inwestycyjnym, a także zmniejszyć koszty funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa. Do kompleksu mają się bowiem przenieść: Wydział Skarbu, Wydział Geodezji, Biuro Planowania Przestrzennego oraz Wydział Architektury i Urbanistyki. Część opuszczonych przez te wydziały budynków może zostać sprzedana, a część zagospodarowana na potrzeby UMK. Dzięki temu miasto zyska pieniądze ze sprzedaży, a dodatkowo nie będzie musiało utrzymywać nieruchomości, których eksploatacja jest bardzo droga.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Zgodnie z zamówieniem wyłoniony w ramach dialogu konkurencyjnego wykonawca wybuduje na własny koszt obiekt w oparciu o istniejący projekt budowlany, a następnie będzie zarządzał i utrzymywał biurowiec przez 20 lat obowiązywania umowy. Według danych ze stycznia 2018 roku przyjętych w tzw. analizach przedrealizacyjnych, wybudowanie COI ma kosztować ok. 258 mln zł.

źródło: materiały prasowe