Rusza budowa Centrum Przestrzeni Innowacyjnej Szkoły Głównej Handlowej

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej Szkoły Głównej Handlowej będzie nowoczesną placówką dydaktyczną, która powstanie przy ulicy Batorego 8 w samym centrum Warszawy. Nowy obiekt wyższej uczelni ekonomicznej w Warszawie ma powstać w miejscu obecnego budynku S przy ul. Batorego 8, tuż obok kultowego klubu studenckiego Stodoła, na skraju Pola Mokotowskiego. Gmach Centrum Przestrzeni Innowacyjnej  zaprojektowany został przez architektów z pracowni Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne.

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej Szkoły Głównej Handlowej zaprojektowane przez architektów z pracowni Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne. Projekt wyłoniono na drodze konkursu, który został rozstrzygnięty w 2017 roku.

W skład sądu konkursowego weszli: prof. Marek Budzyński, członek SARP, członek Izby Architektów jako przewodniczący sądu konkursowego; mgr inż. arch. Bogdan Kobyłko, członek Izby Architektów jako zastępca przewodniczącego sądu konkursowego; mgr inż. arch. Andrzej Kapuścik – członek SARP, członek Izby Architektów – sędzia referent; mgr inż. arch. Grzegorz Buczek, członek SARP i TUP; prof. Marek Bryx, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kampusu, Katedra Miasta Innowacyjnego SGH; dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH; prof. Piotr Wachowiak, prorektor SGH ds. nauki i zarządzania, mgr Tadeusz Brach, zastępca kanclerza SGH, inż. Ludmiła Tubylewicz, p.o. kierownika Działu Inwestycji SGH.

Wyniki konkursu poznaliśmy 13 grudnia. Sąd konkursowy zwycięskie opracowanie docenił za:
  • wyraziste i nowatorskie rozwiązania architektoniczne, odpowiednie dla budynku przeznaczonego do pobudzania innowacyjności;
  • czytelne nawiązanie do charakterystycznej kolorystyki historycznego kampusu SGH z jednoczesnym uzasadnionym nawiązaniem do bezpośredniego sąsiedztwa Pola Mokotowskiego i jego zieleni;
  • wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wzdłuż odcinka ulicy Batorego oraz ustalonego w miejscowym planie jej połączenia z terenami sportowymi i kulturalnymi;
  • zaprojektowanie bardzo dobrych przestrzeni wspólnych właściwie rozmieszczonych względem sal dydaktycznych oraz pomieszczeń administracyjnych;
  • prawidłową projektową odpowiedź na postawione przez SGH wymagania funkcjonalno-programowe oraz techniczne budynku, z respektem dla licznych ograniczeń wynikających z ustaleń planu miejscowego.
Zdaniem jury praca konkursowa po jej realizacji stanie się kolejnym atrakcyjnym i charakterystycznym obiektem SGH, odpowiadającym nie tylko potrzebom jej rozwoju, ale spełniającym także wysokie kryteria jakościowe dla obiektów śródmiejskich, współkształtujących ogólnodostępną przestrzeń publiczną, a tym samym katalizujących procesy integracji społeczności akademickiej ze społecznością lokalną.

Autorzy zwycięskiego projektu zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad powstającym budynkiem.

O budynku Centrum Przestrzeni Innowacyjnej Szkoły Głównej Handlowej
Nowy czterokondygnacyjny budynek o powierzchni około 6100 metrów kwadratowych będzie pełnił funkcje dydaktyczno-administracyjne. Warto zwrócić uwagę, że nowa placówka charakteryzować będzie się fasadą porośniętą roślinnością oraz ogólnodostępnym dachem, na który będzie można wejść bezpośrednio z ulicy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku BUW-u na Powiślu.

„Naszym celem jest spełnić rosnące potrzeby dydaktyczne, a jednocześnie chcemy z szacunkiem i pomysłowo wpisać się w otoczenie, zrobić coś ciekawego i funkcjonalnego dla warszawiaków” – tłumaczył przy okazji ogłoszenia wyników konkursu Piotr Karwowski, rzecznik SGH.Konstrukcja bryły tarasowej ma zostać zabarwiona na kolor, przypominający cegłę, aby w ten sposób nawiązać do wyglądu głównych gmachów SGH, ale i samego Pola Mokotowskiego. Jury konkursu doceniło ten ukłon ku historycznej zabudowie uczelnianego kampusu, wysoko oceniano także dynamiczną sylwetkę gmachu i zielone tarasy, które uznano za pasujące do funkcji obiektu „wyraziste i nowatorskie rozwiązania architektoniczne”.
W werdykcie jury zapisano także, że ów projekt kreuje atrakcyjną przestrzeń publiczną wzdłuż ulicy Batorego, posiada dobrze przemyślane przestrzenie wspólne, a także nie narusza zapisów planu miejscowego.

„Praca konkursowa po jej realizacji stanie się kolejnym atrakcyjnym i charakterystycznym obiektem SGH, odpowiadającym nie tylko potrzebom jej rozwoju, ale spełniającym także wysokie kryteria jakościowe dla obiektów śródmiejskich, współkształtujących ogólnodostępną przestrzeń publiczną, a tym samym katalizujących procesy integracji społeczności akademickiej ze społecznością lokalną” – podkreślili członkowie sądu konkursowego.

Czytaj też: Architektura w Polsce | Miasto | Warszawa | Edukacja | Zieleń | Rośliny | Ekologia

źródło: ssl-www.sgh.waw.pl