dom młynarza
Dom podczas prac końcowych. Fot. Nowa Huta mniej znana

Remont domu młynarza dobiega końca. Krakowski zabytek wygląda jak przed laty

Dobiega końca remont zabytku znanego jako dom młynarza. Mieści się on przy ul. Klasztornej w Mogile – części krakowskiej dzielnicy Nowa Huta. Uratowany obiekt dostanie nową funkcję. Będzie tam można poznać historię Mogiły, a także skorzystać z oferty gastronomicznej. Budynek stanowi przykład zanikającej architektury drewnianej dawnej podkrakowskiej wsi. Był siedzibą kilku pokoleń mogilskich młynarzy.

Został w wzniesiony w 1870 roku tuż za murami klasztoru Cystersów w Mogile, jako część mieszkalna zespołu młyna wodnego. W okresie PRL zaprzestano użytkowania młyna i rozebrano drewnianą część jego konstrukcji. Zniszczeniu uległ także sąsiadujący budynek drewnianych czworaków.

Dom podczas prac. Fot. Nowa Huta mniej znana

dom młynarza

Cystersi odkupili nieruchomość z rąk prywatnych w 2019 roku. Znajdowała się ona wówczas w stanie grożącym katastrofą budowlaną. Prace ratujące dom podjęto w ostatniej chwili. Polegały one na rozbiórce, konserwacji i rekonstrukcji zabytku, przywracając przy tym jego pierwotny charakter i formę. Dom został rozebrany w 2021 roku . Elementy konstrukcyjne poddano dezynfekcji i dezynsekcji. Następnie obiekt złożono z powrotem. Udało się uratować 90% zabytkowej materii. Pozostałe 10% zrekonstruowano tradycyjnymi metodami. Okna odtworzono w ich pierwotnej wielkości i formie, zgodnie z elementami stolarki odnalezionymi na strychu. Ponadto przeprowadzono remont konserwatorski pieca kaflowego i oryginalnych drzwi wewnętrznych, odtworzono drewniane podłogi, historyczną kolorystykę budynku oraz dach pokryty gontem. Jego zmieniony kształt zaproponowano na podstawie historycznego zdjęcia, na którym widać, że dawniej posiadał naczółek.

Dom młynarza w 2008 i 2023 roku. Fot. Leonowicz Architekci

Dom młynarza w 2010 i 2023 roku. Fot. Leonowicz Architekci i Konserwator Zabytków

Budynek przed renowacją i pod koniec prac. Fot. Biuro SKOZK i Nowa Huta mniej znanaPo zakończeniu remontu sale, które zostaną urządzone wewnątrz, mają mieć charakter muzealny, a sam dom zostanie włączony do Muzeum Historii i Duchowości Cystersów. Koncepcja całego przedsięwzięcia zakłada również odtworzenie rozebranych kilkadziesiąt lat temu zabudowań naziemnych dawnego młyna. Ratowanie domu młynarza to ponadmilionowa inwestycja. Przedsięwzięcie w większości (ponad 70 proc.) finansowane jest z dotacji przyznanej przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Projektantem była spółka Leonowicz Architekci Sp. z o.o., a wykonawcą Wojciech Pawlikowski Tatrzańska firma „Junior”.

Źródło: Leonowicz Architekci, lovekrakow.pl

Czytaj też: Architektura | Renowacja | Miasto | Kraków | Architektura w Polsce | Drewno