Freski z Gostynina zostały odrestaurowane. Pochodzą z XIX wieku. 

Niedawno odrestaurowano freski z Gostynina, które trafią do zbiorów muzealnych w miejscowym zamku. Cztery freski z końca XIX wieku przedstawiające wizerunki ewangelistów: św. Łukasza, św. Mateusza, św. Marka i św. Jana. Renowacja nie udałaby się gdyby nie wsparcie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który współfinansował projekt.

Odrestaurowane freski z Gostynina znajdowały się w cerkwi św. Mikołaja w Gostyninie zbudowanej w 1890 roku. Świątynia znajduje się u zbiegu ulic 3. Maja i Legionów Polskich. W 1911 r. obiekt przekazano nowo utworzonej parafii prawosławnej, w czasach gdy Gostynin znajdował się w  obszarze zaboru rosyjskiego. W czasie zaborów w budynku mieszkali nauczyciele i urzędnicy rosyjscy, a także stacjonowali carscy żołnierze. Cerkiew posiadała dzwonnicę, którą rozebrano po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., a obiekt pozbawiono funkcji religijnej.

Cerkiew w swojej historii była również miejscem kaźni Polaków. W czasie trwania II wojny światowej, naziści zmienili świątynię w tzw. magiel, czyli miejsce, w którym w wymyślny sposób torturowano i przesłuchiwano Polaków i polskich Żydów. 

Freski przedstawiające  wizerunki czterech ewangelistów znalezione zostały na strychu cerkwi. Zachowane do czasów obecnych polichromie o tematyce historycznej i religijnej to cztery kwatery o jednakowych wymiarach, przedstawiające pełnowymiarowe postaci Ewangelistów. Sposób malowania i przedstawiania ich był charakterystyczny dla malarstwa cerkiewnego końca XIX wieku. Są to jedyne ocalałe elementy po dawnej cerkwi. 

Bohaterami uwiecznionymi na freskach są ewangeliści: święci Łukasz, Mateusz, Marek i Jan. Każdy z nich przedstawiony został wraz z charakterystycznym dla siebie atrybutem: : św. Łukaszowi towarzyszy wół, św. Mateusz przedstawiony został jako skrzydlaty człowiek, obok św. Marka znajduje się lew, natomiast św. Jan, to orzeł.

“Freski zostały zdjęte ścian za pomocą metody „stacco”, poddane konserwacji, przeniesione na ruchome podłoża i wyeksponowane w jednej z sal na Zamku Gostynińskim. Malowidła powstały najprawdopodobniej w okresie 1890-1911. Freski zostały wykonane w typie rosyjskiego malarstwa cerkiewnego końca XIX wieku.” – czytamy w komunikacie na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Sama konserwacja zabytkowych malowideł była procesem wyjątkowo niełatwym i pracochłonnym. „Konserwacja malowideł była wielkim i niełatwym przedsięwzięciem, a mało komfortowy strych, na którym się znajdowały, nie ułatwiał prac przy odzyskiwaniu dzieła. Prace związane z przeniesieniem i konserwacją fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów zajęły wiele tygodni. Udało się je odtworzyć dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu Sabiny Szkodlarskiej.” – czytamy na stronie ekai.pl

Wykonane prace kosztowały łącznie 185.720,54 zł. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków na renowację zabytkowych wizerunków przekazał gminie miasta Gostynina dotację celową w wysokości 140 tysięcy zł.

Czytaj też: Zabytek | Ciekawostki | Kultura | Sztuka | Malarstwo

źródło: ekai.pl / Wczoraj o 07:45

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły