Fundusz Żubra

Fundusz Żubra. Producent piwa kupuje działki i oddaje je Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu.

“Dziś troska o przyrodę, w tym dzikie zwierzęta, nabiera wyjątkowego znaczenia. W raporcie z czerwca tego roku Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) wzywa wszystkie kraje świata do wielkiej odnowy przyrody. Odbudowanie jej jest w interesie całej ludzkości” – komentuje prof. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.Fundusz Żubra


“W Biebrzańskim Parku Narodowym występuje wodniczka, mały ptak, którego populacja światowa wynosi ok. 18-19 tys. śpiewających samców. Szacuje się, że 15-20 proc. tej populacji występuje w Polsce i właściwie wyłącznie na bagnach biebrzańskich. Jeżeli nie pozyskamy tych kilku lub kilkunastu hektarów Parku i nie wprowadzimy ochrony siedlisk wodniczki, ten ptak nie ma szansy przetrwać. A to tylko jeden mały przykład. – – mówi Włodzimierz Wróblewski, wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.Fundusz Żubra

Najskuteczniejsza dla przyrody jest ochrona siedliskTo, czy ochronimy siedliska, jest decydujące dla utrzymania na danym terenie zagrożonego gatunku ptaka. Bo on tam nie tylko gniazduje, ale i żeruje, wyprowadza pisklęta z gniazda, czy odpoczywa podczas migracji. Właściwa ochrona tych siedlisk, czyli odpowiednie odkrzaczanie, wykaszanie itd., ma się nijak do gospodarki rolnej. Więc uda się to TYLKO, jeśli pozyskamy te tereny na rzecz Parku i obejmiemy je właściwą ochroną.” – mówi Włodzimierz Wróblewski, wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

To nie wszystko. W 2020 r. producent przekazał temu parkowi specjalistyczny sprzęt za milion złotych. W trosce o dziką przyrodę Fundusz Żubra angażuje się też w szybkie interwencje, jak przy pożarze torfowisk nad Biebrzą. “Każdego roku Żubr przybywa na pomoc zagrożonym gatunkom – jest przecież Strażnikiem Puszczy.” – dodaje producent w komunikacie

Artykuł nie ma na celu promowania spożycia alkoholu oraz zwiększenia sprzedaży alkoholu.

Czytaj też: Ekologia | Zieleń | Rośliny | Zwierzęta | whiteMAD na Instagramie  | Architektura w Polsce

 

źródło: funduszzubra.pl / Fundusz Żubra
zdjęcia: funduszzubra.pl / Fundusz Żubra