Źródło: Gdańskie Nieruchomości

Rewitalizacja Biskupiej Górki w Gdańsku – kamienica z ul. Na Stoku znów olśniewa

Wielka rewitalizacja Biskupiej Górki w Gdańsku trwa. Remonty obejmują ulice wraz z chodnikami, a kilkanaście tamtejszych kamienic ulega gruntownej przebudowie. Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom nowoczesne warunki mieszkaniowe przy jednoczesnym poszanowaniu historycznej tkanki. Ulica Na Stoku jest jednym z takich miejsc.

Ostatnio odnowiono eklektyczną kamienicę czynszową z 1900 r. usytuowaną w zachodniej pierzei ulicy. Obecnie jest wolnostojąca, lecz dawniej tworzyła z innymi obiektami ciąg zabudowy, którą w większości wyburzono. W okresie dwudziestolecia międzywojennego obiekt mieścił piekarnię i cukiernię. W czasie działań wojennych budynek nie ucierpiał.

Ulica Na Stoku. Źródło: Gdańskie Nieruchomości


W kamienicy prace rozpoczęto w październiku 2022 r. Najpierw rozebrano ścianki działowe, następnie, wymieniono stropy na żelbetowe. Pogłębiono też piwnice, podbite zostały fundamenty oraz wykonano nową płytę fundamentową. Ze względu na to, że Biskupia Górka znajduje się na terenie osuwiskowym, wykonano dodatkowe wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku. Zostało też zaprojektowane nowe ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wymieniono również instalacje wewnątrzbudynkowe: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną i wentylacyjną. Wykonano także prace związane z termomodernizacją – ze względu na uwarunkowania konserwatorskie budynek został docieplony od środka. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na nową, inspirując się historyczną, część której udało się zachować i poddać konserwacji. Na elewacji frontowej w strefie przyziemia znajduje się malowany szyld, który został odnowiony i wyeksponowany przy okazji renowacji obiektu. Są na nim co najmniej cztery wersje napisu w języku niemieckim, z czego dwie czytelne: / Bäckerei….Conditorei/ „Piekarnia….Cukiernia”, na nim /Brot und Kuchenbäckerei/ Wilhelm Grenseck/ „Piekarnia i Ciastkarnia Wilhelm Grenseck” oraz dwie wersje polskiego napisu: /Piekarnia/

Biskupia Górka to obszar wpisany do rejestru zabytków jako Układ urbanistyczny miasta Gdańska w obrębie nowożytnych fortyfikacji, a także w granicach uznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii. Projekt jest współfinansowany z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Unii Europejskiej.

Źródło: Gdańskie Nieruchomości

Czytaj też: Architektura | Metamorfoza | Renowacja | Historia | Gdańsk